Zápisy 1. ročníků bakalářských studijních programů

Informace k zápisům pro akademický rok 2023/2024 jsme zveřejnili na této nové stránce.

Níže jsou neplatné informace k zápisu z minulého roku.

SPOLEČNÉ INFORMACE PRO VŠECHNY STUDIJNÍ PROGRAMY

  • Termíny zápisu: 29. 8. – 1. 9. 2022 řádný termín, 9. 9. 2022 náhradní termín. K zápisu se prosím dostavte v termínu a čase uvedeném v elektronické přihlášce. Neúčast v řádném termínu není nutno oznamovat. Studentům, kteří se na řádný termín nedostaví, fakulta automaticky zobrazí v el. přihlášce náhradní termín zápisu.

INFORMACE PRO JEDNOTLIVÉ STUDIJNÍ PROGRAMY K PRŮBĚHU STUDIA

SPOLEČNÉ INFORMACE PRO VŠECHNY STUDIJNÍ PROGRAMY

Průběh zápisu na studijním oddělení

1. Pro plynulý průběh zápisu si prosím předem stáhněte a vyplňte

Tyto dokumenty je nutné odevzdat při zápisu na studijním oddělení:

  1. zápisový list
  2. imatrikulační slib
  3. souhlas se zpracováním osobních údajů– vyplňují pouze studenti programu Architekrura a staviteltví, zápis do studia není podmíněn udělením tohoto souhlasu
  4. potvrzení o studiu (vzor vyplnění)

Kdo nebude mít formuláře k zápisu vytištěné z domova, může si je vyzvednout a vyplnit na místě.

2. Zápis probíhá u přepážek studijního oddělení

Studijní referentka zkontroluje vaši totožnost (připravte si prosím předem doklad totožnosti) a správnost vyplnění zápisových dokumentů. Poté vám bude vydáno potvrzení o studiu. Tím je zápis hotový.

3. Uznání výsledků z předchozího VŠ studia

Žádosti o uznání výsledků z předchozího VŠ studia budou projednány v rámci zápisu na přepážkách studijního oddělení.

4. Imatrikulace

Imatrikulace prvních ročníků se budou konat 30. 9. 2022 v Betlémské kapli, Praha 1. Výuka tento den odpadá. Časový rozpis naleznete zde.

Imatrikulace prvních ročníků se budou konat 30. 9. 2022 v Betlémské kapli, Praha 1. Výuka tento den odpadá. Časový rozpis bude zveřejněn koncem září na webu fakulty Student.

Informace studijního oddělení

Povinný předmět tělesná výchova

Poučení o BOZP a PO

UVÍTACÍ SLOVO PRODĚKANKY

Vítám Vás na naší fakultě a dovolte mi pár psaných slov na uvítanou:
Přeji Vám, abyste se mohli naplno věnovat studiu, dosáhli mnoha úspěchů při plnění studijních povinností, získali cenné znalosti a stali se za tři-čtyři roky vysokoškolsky vzdělanými lidmi.
Určitě nyní dostáváte mnoho rad pro vstup do vysokoškolského života – i já mám pro Vás připravené desatero, jak zvládnout vstup na vysokou školu. Nejdůležitější první zvýrazněné rady jsou  zároveň prosbami ze strany fakulty.
Na této webové stránce jsou všechny důležité informace, věnujte jim, prosím, svou soustředěnou pozornost.

Na viděnou na Fakultě stavební se těší
prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.
proděkanka pro pedagogickou činnost 

Mentoring pro prváky

Studentský klub ŠTUK chce prvákům usnadnit přestup do nového prostředí, a tak pro vás připravil MENTORING PRO PRVÁKY. 

Dle studijních programů si na FB skupině můžete vybrat svého mentora a kontaktovat ho. Tento zkušenější spolužák vás seznámí s tím, jak to na stavárně chodí a případně s čímkoliv pomůže a poradí.

Do konce srpna budou v jednotlivých skupinách připravené galerie mentorů.

Odkazy na FB skupiny:

Studentský klub ŠTUK

Studentský klub ŠTUK pořádá zábavné i vzdělávací akce, exkurze, besedy, přednášky, promítání. Na fakultě má ŠTUK svojí klubovnu, kde můžete studovat, odpočívat nebo si ohřát jídlo.

Studentská komora je spolu se zaměstnaneckou komorou součástí Akademického senátu Fakulty stavební ČVUT v Praze. Má za úkol zastupovat studenty na Fakultě stavební a hájit jejich zájmy. Projednává a schvaluje dokumenty, podílí se na legislativních, ekonomických, pedagogických a technických změnách. Volí děkana. Navrhuje podněty k akademickému senátu ČVUT.

INFORMACE PRO JEDNOTLIVÉ STUDIJNÍ PROGRAMY K PRŮBĚHU STUDIA

Za obsah odpovídá: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.