Online zápis do 1. ročníku
bakalářských studijních programů

Všechny informace, jak získat heslo do studijního systému, průkaz ČVUT, potvrzení o studiu, jak zjistit rozvrh, jak zapsat předmět Tělesná výchova, jak uznat předměty z předchozího studia… získáte zde

Na stránce níže je uveden pouze postup, jak se zapsat do 1. ročníku studia.

Jak se zapsat do studia?

Pokud jste v přijímacím řízení uspěli a obdrželi jste Rozhodnutí o přijetí na FSv ČVUT (zobrazuje se také ve vaší elektronické přihlášce), je nutné se zapsat do studia.

Postup při zápisu:

  • Zápis do studia probíhá on-line v elektronické přihlášce. Tj. na fakultu nebudete muset osobně přijít.
  • Vyberete si datum, ke kterému chcete být zapsán/a. Jsou vyhlášeny celkem 3 data zápisu a k nim příslušná období registrace (viz. tabulka níže).
  • Studentem se stáváte dnem zápisu. Zápis provede na základě vaší registrace studijní odd. fakulty.

Otevřete svoji elektronickou přihlášku a v sekci „On-line zápis do studia“ stisknutím tlačítka potvrďte zápis.

Termíny

Vyberte si datum zápisu a v období registrace se zaregistrujte:

Registrace studentů k online zápisu
(období, kdy můžete stisknout tlačítko zápisu)
Datum zápisu do studia
(den, kdy se stanete naším studentem)
Od 1. 6. 2023 do 17. 7. 2023
20. 7. 2023
Od 24. 7. 2023 do 31. 8. 2023
5. 9. 2023
Od 6. 9. 2023 do 14. 9. 2023
15. 9. 2023

Po uplynutí daného období registrace všechny zaregistrované uchazeče zapíše studijní odd. fakulty ke studiu s účinností k vyhlášenému dni zápisu.

Volba termínu registrace nemá žádný vliv na další kroky ve studiu. Dřívější zápis pouze znamená dřívější statut studenta a tím možnost čerpat studentské výhody.

Prosím pročtěte si dále:

Kde sdílíme informace určené přímo pro naše nové studenty?

Portál student, Discord, Instagram, FB skupina „Studenti FSv“, Youtube

INFORMACE PRO JEDNOTLIVÉ STUDIJNÍ PROGRAMY K PRŮBĚHU STUDIA

Za obsah odpovídá: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.