Informace o studiu pro bakalářský studijní program Management a ekonomika ve stavebnictví

Garantem studijního programu Stavební inženýrství je doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D. Studenty má na starosti zástupce proděkanky pro pedagogickou činnost doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D.

Studijní plán prvních dvou ročníků se skládá z povinných předmětů a povinně volitelného jazyka v 1. a 2. semestru – volíte mezi angličtinou a němčinou.
Většina předmětů je vypisována v obou semestrech (zimním i letním) a tak v případě nesplnění některého předmětu si ho můžete zapsat hned v dalším semestru znovu. Všechny předměty 1. – 4. semestru musíte splnit nejpozději do 3 let od zápisu do 1. ročníku.

Jaké si zvolit povinně volitelné předměty pro první semestr?

Nad rámec povinného studijního plánu si můžete zapsat i další volitelné předměty:

  • Zakreslování stavebních konstrukcí (124XZK) – zápis tohoto předmětu se doporučuje absolventům škol nestavebního zaměření v průběhu 1. ročníku.  
  • Matematika – repetitorium – k procvičení probírané látky katedry matematiky, informace vám podají vyučující na začátku semestru.
  • Stavební mechanika – repetitorium – k procvičení probírané látky katedry mechaniky, informace vám podají vyučující na začátku semestru.

Dalších zajímavých volitelných předmětů je opravdu hodně, zvažte však, kolik toho zvládnete. První ročník je náročný.

Praxe během studia

Součástí studia je také povinná praxe, kterou je třeba absolvovat před termínem zápisu bakalářské práce. Na praxi je tedy třeba myslet, není však nutné jí řešit hned na začátku vašeho studia.

Kde hledat informace?

Na webu fakulty v části informací pro program Management a ekonomika ve stavebnictví, na webech kateder a na webu programu.

Nebojte se na cokoli zeptat a řešení případných problémů prosíme neodkládejte a kontaktujete příslušnou studijní referentku, vyučujícího, garanta programu, zástupce proděkanky pro pedagogickou činnost nebo proděkanku pro pedagogickou činnost.

Za obsah odpovídá: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.