Informace o studiu pro bakalářský studijní program Stavební inženýrství

Garantem studijního programu Stavební inženýrství je doc. Dr. Ing. Jan Pruška. Studenty 1. a 2. ročníku má na starosti  Doc.Ing.Jitka Vašková,CSc. 

Studijní plán

Studijní program Stavební inženýrství (SI) má společné první dva ročníky (4 semestry), od 3. ročníku navazuje studium specializací.

Studijní plán společných dvou ročníků se skládá z povinných předmětů a povinně volitelného jazyka v 1. a 2. semestru – volíte mezi angličtinou a němčinou.
Všechny předměty jsou vypisovány v obou semestrech (zimním i letním) a tak v případě nesplnění některého předmětu si ho můžete zapsat hned v dalším semestru. Všechny předměty 1. – 4. semestru musíte splnit nejpozději do 3 let od zápisu do 1. ročníku.

Volitelné předměty

Nad rámec povinného studijního plánu si můžete zapsat i další volitelné předměty:

  • Zakreslování stavebních konstrukcí (124XZK) – zápis tohoto předmětu se důrazně doporučuje absolventům škol nestavebního zaměření v průběhu 1. ročníku (před zápisem předmětu 124PSI1).  
  • Matematika – repetitorium – k procvičení probírané látky katedry matematiky, informace vám podají vyučující na začátku semestru.
  • Stavební mechanika – repetitorium – k procvičení probírané látky katedry mechaniky, informace vám podají vyučující na začátku semestru.
  • Chemie – repetitorium – k procvičení probírané látky předmětu Chemie. Informace vám podají vyučující na začátku semestru a stránky Katedry materiálového inženýrství a chemie.
 

Dalších zajímavých volitelných předmětů je opravdu hodně, zvažte však, kolik toho zvládnete. První ročník je náročný.

Praxe během studia

Součástí studia je také povinná praxe, kterou je třeba absolvovat před termínem zápisu bakalářské práce. Na praxi je tedy třeba myslet, není však nutné jí řešit hned na začátku vašeho studia.

Kde hledat informace?

Na webu fakulty v části informací pro program Stavební inženýrství, na webech kateder.

Nebojte se na cokoli zeptat a řešení případných problémů prosíme neodkládejte a kontaktujete příslušnou studijních referentku, vyučujícího, garanta programu, zástupce proděkanky pro pedagogickou činnost nebo proděkanku pro pedagogickou činnost.

V případě mimořádných opatření

Pokud bude na jaře 2022 koronavirová krize pokračovat a budou omezení v osobní přítomnosti u přijímacích zkoušek, promine děkan fakulty přijímací zkoušku z matematiky všem uchazečům, kteří maturují ve školním roce 2021/2022.

Plné znění naleznete v Příloze č. 1 dokumentu Podmínky pro přijetí

Za obsah odpovídá: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.