Kontakty

Proděkanka pro pedagog. činnost | Zástupci proděkanky | Garanti | Pedagogické rady | Studijní oddělení


 

Proděkanka pro pedagogickou činnost

prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.

Konzultační hodiny
v období výuky zimního semestru 2020/21 budou konzultace probíhat výhradně na základě předchozí domluvy termínu prostřednictvím e-mailu (zuzana.peskova@fsv.cvut.cz). Konzultovat lze osobně, bude-li umožněna osobní přítomnost studenta na fakultě, nebo prostřednictvím aplikace MS Teams.

Informace proděkanky pro pedagogickou činnost

 


Zástupci proděkanky pro pedagogickou činnost

Zástupci proděkanky pro pedagogickou činnost

Zástupce proděkanky pro studium v zahraničí

Ing. Jan Kočí, Ph.D.

 


Garanti studijních programů

Garanti studijních programů

 


Pedagogické rady

Pedagogické rady

 


Studijní oddělení

Studijní oddělení
Formuláře studijního oddělení
Referentky studijního oddělení - členěno podle studijních programů