Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Student Info Mgr. student Přihlásit Vyhledávání English

Informace pro magisterské studenty

Tisk stránky

 

          Informace k přijímacímu řízení do navazujícího mgr. studia

 

  • Fakulta obdržela v červenci 2018 oznámení z rektorátního VIC ČVUT, že níže uvedená informace není platná. V současné době platí, že dnem ukončení bc. studia ztrácí absolvent přístup na webové stránky ČVUT pro studenty, tzv. Portál ČVUT. Nepředpokládáme, že by do září či října byl přístup otevřen.
    (studijní odd. FSv, červenec 2018)

    Studenti, kteří ukončili studium, mají stále přístup na nově zaheslované stránky Rektorátu ČVUT - tzv. Portál ČVUT. Přístup trvá do doby uplynutí roční platnosti přihlašovacího hesla ČVUT. Heslo není platné rok po ukončení studia, heslo má platnost jeden rok od doby nastavení hesla - tedy nastavil-li ho uživatel v dubnu, končí taktéž v dubnu. Tímto je umožněn studentům, kteří vyjíždějí v 1. ročníku magisterského studia na zahraniční stáž, přístup k vyřizování záležitostí spojených s výjezden i v době prázdnin, kdy nemají mezi bc. a mgr. studiem status studenta.

  • Poučení studenta/stážisty Fakulty stavební ČVUT v Praze o BOZP a PO
  • Korespondence zasílaná studentům na adresu fakulty - upozornění vedení fakulty
  • Informace Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR pro studenty VŠ
  • Informace pro studenty-rodiče: novela Zákona o vysokých školách umožňuje studentům, kteří se stali rodiči, požádat v rámci studia o zaevidování doby rodičovství, a tím uplatnit v průběhu studia tyto výhody: evidovaná doba rodičovství se nezapočítává do celkové doby studia, ani do doby, jež je určující pro vyměření poplatků za delší studium. Pro využívání těchto výhod je nutné vyřídit na studijním oddělení příslušné administrativní kroky.

  Tisk stránky
ČVUT FSv Student Info Mgr. student Přihlásit Vyhledávání English
  Za obsah odpovídá: doc.Ing.arch. Zuzana Pešková, Ph.D. Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: středa, 3. října 2018, 11:00  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz