Promoce absolventů magisterských studijních oborů FSv

 

Vedení fakulty přijalo 3. 9. nové rozhodnutí týkající se počtu hostů na promocích magisterského studia 15. - 18. 9. 2020. Nově platí, že absolvent není limitován v počtu pozvaných hostů. V prostorách Betlémské kaple bude platit povinnost nosit roušku. Počet absolventů na mgr. promoci zůstává z důvodu opatření proti šíření koronaviru snížený, tj. max. 30 absolventů.

 

Konkrétní rozpis - nové 4.9.2020

 

Termíny promocí jsou uvedeny ve fakultním časovém plánu příslušného akademického roku. Konkrétní rozpis studentů do jednotlivých dnů a hodin je zveřejňován na webu fakulty Student po ukončení státních závěrečných zkoušek příslušného semestru.