Informace studijního oddělení

Informace pro studenty posledního ročníku bakalářského studia,
kteří zahajují 1. ročník magisterského studia zahraniční stáží

 

Studenti, kteří vyjíždějí na zahraniční stáž (např. ERASMUS) již v měsíci září, příp. srpnu a vzhledem k zářijovému datu zápisu do 1. ročníku magisterského navazujícího studia by nebyli v době výjezdu studenty ČVUT, podají na studijní oddělení neprodleně po zařazení do programu Erasmus žádost o předčasný zápis do magisterského studia.
(Použijte formulář "Žádost - obecný formulář"   DOC ; PDF)

 

Po podání žádosti se studenti dostaví v průběhu prázdnin na studijní oddělení k individuálnímu zápisu v termínu domluveném se studijní referentkou příslušného magisterského oboru.

 

Tento předčasný zápis do magisterského navazujícího studia je možný pouze v případě, že student byl na základě splnění všech podmínek přijat do magisterského studia FSv ČVUT.

 

Ing. Ditta Saláková
vedoucí studijního oddělení FSv

aktualizováno: červen 2014