SKP = kód standardní klasifikace produkce

 

SKP Název Daňová skupina Základní sazby
17.40 Konfekční textilní zboží (kromě oděvů) 2 8
17.54.38 Textilní výrobky pro technické účely 2 8
18.22 Ostatní oděvy, šaty, oblečení 2 8
19.20 Galanter. a sedlářské výrobky z usní a pod. mat. 2 8
20.51 Ostatní výrobky ze dřeva 2 8
26.25 Keramické výrobky, jinde neuvedené 2 8
28.11 Kovové konstrukce a jejich díly kromě celků 3 8
28.21 Nádrže, zásobníky a kontejnery z kovů 3 15
28.22 Ústřední vytápění 3 15
28.30 Parní kotle a jaderné reaktory 3 15
28.62 Nástroje a nářadí kromě nástr. na strojní tváření za tepla 1 4
28.63 Zámky a kování 2 8
28.75.21 Trezory a pancéřové skříně 3 15
28.75.22 Kartotékové kov.skříně 3 15
28.75.27 Ost.výrobky z obecných kovů jinde neuvedené 3 15
29.11.2 Turbíny 3 15
29.12 Čerpadla, kompresory, jejich díly 3 15
29.12.1 Hydraul. pneumat. mot. 3 15
29.12.2 Čerpadla a zdviže na kapaliny 2 8
29.12.3 Vzduch. čerpadla, ventily 3 15
29.13 Kohouty, ventily a podobná zařízení 2 8
29.21.1 Pece a hořáky průmyslové a laboratorní 3 15
29.22 Stroje a zařízení pro všeobecné účely 3 15
29.22.13 Zvedáky, zdvihací zařízení 3 15
29.22.15 Stohovací vozíky 2 8
29.22.16 Výtahy, eskalátory 3 15
29.23 Větrací a klimatizační zařízení 3 15
29.23.13 Chlad. mraz. zařízení 2 8
29.24 Ostatní stroje pro všeobecné účely jinde neuvedené 2 8
29.31 Traktory pro zemědělství a lesnictví 2 8
29.32 Ost. zeměděl. stroje 2 8
29.40 Obráběcí stroje, lisy a podobná strojní zařízení 2 8
29.40.5 Ruční mechanizované nářadí a nástroje 1 4
29.51 Stroje metalurgické 3 15
29.52 Stroje pro hlub. a povrch.dobývání a stavební stroje 2 8
29.53 Stroje pro potravinářský průmysl 2 8
29.55 Stroje pro výrobu a úpravu papíru, kartonu, ... 3 15
29.56 Ostatní účelové stroje jinde neuvedené 2 8
29.71 Elektrické přístroje pro domácnost 2 8
29.72 Neelektrické stroje a přístroje pro domácnost 2 8
30.01 Kancelářské stroje kromě počítačů a kopírov. strojů 1 4
30.01.2 Zařízení reprografická 1 4
30.02 Počítače 1 4
31.10 Elektromotory, generátory a transformátory 3 15
31.20 Elektrické rozvodné a spínací zařízení 3 15
31.30 Kabely a vodiče 2 8
31.40 Akumulátory, galvanické články a baterie 2 8
31.50 Elektrické zdroje světla, svítidla 2 8
31.61.22 Spouštěče ost. gener. 2 8
31.62 Elektrické zařízení pro stroje a vozidla 2 8
32.10 Elektronky a jiné elektron.součástky, jejich díly 2 8
32.20 Tel., rozhl. vysílače 2 8
32.20.11 Studio záznam. techn. 1 4
32.20.12 Televizní kamery 1 4
32.20.20 Telefonie, telegr., fax 1 4
32.30 Tel. a rozhl.přijímače, zař. pro záznam zvuku a obrazu 2 8
32.30.44 Příj. radiotelefonie 1 4
33.10 Zdrav. chir. přístroje 2 8
33.20 Měřící, kontrolní, navigační a jiné přístroje a zařízení 1 4
33.20.3 Přesné váhy, kreslící a rýs.přístr. a nástr. pro měření délky 2 8
33.30 Zařízení pro řízení průmysl.procesů, jejich díly 1 4
33.40 Optické přístroje a nástroje, fotografické přístroje 2 8
33.50 Přístroje časoměrné 2 8
34.10.2 Dvoustopá motorová vozidla osobní 1 4
34.10.4 Dodávky do 1,5 t 1 4
34.10.5 Motorová vozidla pro speciální použití 1 4
35.41 Motocykly, kola s mot. 2 8
35.43 Invalidní vozíky 2 8
36.12 Kancelářský nábytek 2 8
36.14 Ostatní nábytek 2 8
36.15 Matrace, pružné vložky do postelí 2 8
36.30.1 Nástroje hudební 2 8
36.40 Sportovní potřeby 2 8
36.63.76 Umělé květiny 1 4
46.21.1 Budovy a inženýrská díla 5 45
46.21.1 Budovy a inženýrská díla pouze ze dřeva 4 30
46.21.3 Vedení dálková 4 30
46.21.4 Vedení místní 4 30
46.21.64 Budovy sportovní a díla inženýrská ze dřeva 5 45
46.23 Komunikace a plochy 5 45
46.25.22 Nádrže a jímky, jámy 5 45
72.20 Software 1 4