Vedení Fakulty stavební ČVUT v Praze

 

Děkan FSv:

Proděkani FSv:

Tajemník FSv:

 


 

Zástupci proděkanky pro pedagogickou činnost:

 • RNDr. Zdeněk Šibrava, CSc.
  1. a 2. ročníky bakalářského studijního programu "Stavební inženýrství" a bakalářský studijní program "Stavitelství"

 • doc. Ing. Jitka Vašková, CSc.
  bakalářský a magisterský studijní obor "Konstrukce pozemních staveb", bakalářský a magisterský studijní obor "Building Structures", bakalářský studijní obor "Požární bezpečnost staveb", magisterský studijní obor "Integrální bezpečnost staveb", magisterský studijní obor "Materiálové inženýrství", magisterský studijní obor "Budovy a prostředí" a magisterský studijní obor "Inteligentní budovy"

 • doc. Dr. Ing. Jan Pruška
  bakalářský a magisterský studijní obor "Konstrukce a dopravní stavby"

 • doc. Ing. Jiří Novák, CSc.
  bakalářský a magisterský studijní obor "Management a ekonomika ve stavebnictví", bakalářský a magisterský studijní obor "Příprava, realizace a provoz staveb", magisterský studijní obor "Projektový management a inženýring" a magisterský studijní obor "Stavební management"

 • Ing. Martin Dočkal, Ph.D.
  bakalářský a magisterský studijní obor "Inženýrství životního prostředí" a bakalářský a magisterský studijní obor "Vodní hospodářství a vodní stavby"

 • prof. Ing. arch., Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. proděkanka pro pedagogickou činnost řídí
  bakalářský a magisterský studijní program "Architektura a stavitelství"

 • doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
  bakalářský a magisterský studijní program "Geodézie a kartografie"

 • Ing. Jan Kočí, Ph.D.
  studium v zahraničí