Katedra fyziky (K102)


Vedoucí
prof. RNDr. Pavel Demo, CSc.
Sekretářka
Olga Dydovičová
Zástupce vedoucího
doc. Ing. Petr Semerák, Ph.D.
KOS - Rozvrhář
prof. Ing. Jiří Novák, Ph.D.
doc. RNDr. Vítězslav Vydra, CSc.
KOS - Studijní referent
prof. Ing. Jiří Novák, Ph.D.
doc. RNDr. Vítězslav Vydra, CSc.
KOS - Referent pro státní zkoušky
prof. Ing. Jiří Novák, Ph.D.
doc. RNDr. Vítězslav Vydra, CSc.
Email
k102@fsv.cvut.cz
Telefon
(+420) 224 357 908
Adresa
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Katedra fyziky
Thákurova 7
166 29 Praha 6

Krátká charakteristika

Katedra fyziky zajišťuje výuku fyziky na všech studijních oborech. Kromě základního kurzu fyziky (mechanika hmotných bodů, mechanika kontinua, termodynamika vratných a nevratných procesů, elektřina a magnetismus) nabízí katedra také volitelné předměty, profilující stavebního inženýra v určité specializaci (využití nanotechnologie ve stavitelství, fyzikální diagnostika, přenosové jevy, aplikovaná fyzika ve stavebnictví, fyzikální seminář atd.) a také výuku v rámci doktorského studia (termodynamika a statistická fyzika, kinetické procesy v materiálech, fyzikální chemie, aplikovaná fyzika atd.).

Vědecká činnost katedry se rozvíjí v následujících nosných směrech:

aplikace polymerních nanovláken ve stavitelství.

využití uhlíkových nanotrubek (CNT) pro modifikaci cementových zrn.

studium fázových změn a chemických reakcí ve stavebních materiálech.

moderní optické měřící metody.

přenosové jevy a degradační procesy ve stavebních materiálech porézního typu.

vliv ionizujícího záření na vlastnosti stavebních materiálů.

fyzikální pozadí inteligentních budov.

Vědecká činnost katedry fyziky se realizuje jednak v rámci centra nanotechnologií ve stavebnictví na FSv ČVUT, ve spolupráci s ústavy AV ČR, v.v.i., zahraničními pracovišti (LCPC Paris, STU Bratislava atd.), a také formou výzkumných projektů GA ČR, Centra Excelence GA ČR atd.