Katedra konstrukcí pozemních staveb (K124)


Vedoucí
prof. Ing. Petr Hájek, CSc.
Sekretářka
Ing. Jana Orendáčová
Zástupce vedoucího
prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.
KOS - Rozvrhář
Ing. Renáta Hoďánková
Ing. Veronika Kačmaříková, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D.
Ing. Běla Stibůrková, CSc.
Ing. Radek Zigler, Ph.D.
KOS - Studijní referent
Ing. Renáta Hoďánková
Ing. Veronika Kačmaříková, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D.
Ing. Běla Stibůrková, CSc.
Ing. Radek Zigler, Ph.D.
KOS - Referent pro státní zkoušky
Ing. Renáta Hoďánková
Ing. Veronika Kačmaříková, Ph.D.
Jana Květová
doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D.
Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Ing. Běla Stibůrková, CSc.
Ing. Bc. Jaroslav Vychytil, Ph.D.
Ing. Radek Zigler, Ph.D.
Email
k124@fsv.cvut.cz
Telefon
(+420) 22435 7178, 7177
Adresa
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Thákurova 7
166 29 Praha 6

Krátká charakteristika

Katedra konstrukcí pozemních staveb je zaměřena na komplexní problematiku navrhování konstrukcí budov a projektování objektů pozemních staveb obytných, občanských, průmyslových a zemědělských. Cílem je dosahování vysoké kvality konstrukčního řešení z hlediska širokého spektra kritérií udržitelnosti – především prostřednictvím uplatnění progresivních technologií, nových materiálů a energeticky a materiálově efektivních řešení. Zvláštní pozornost je věnována degradačním procesům, sanacím poruch, rekonstrukcím a modernizacím konstrukcí a budov.Katedra konstrukcí pozemních staveb je profilovou katedrou na studijních oborech Konstrukce pozemních staveb, Architektura a stavitelství, Budovy a prostředí, Building Structures a Buildings and Environment. Základní výuku konstrukcí pozemních staveb garantuje i na ostatních oborech Stavebního inženýrství a na mezifakultních programech Inteligentní budovy a Intelligent Buildings. Zajišťuje výuku v předmětech Konstrukce pozemních staveb (1 až 6), Stavební fyzika (1 a 2), Projekt, Ateliérová tvorba, Poruchy, degradace a rekonstrukce, Požární bezpečnost a zdravotní nezávadnost, Systémy budov, Integrované navrhování budov, Hodnocení komplexní kvality budov a dalších.Katedra se významně podílí na výuce doktorandů na oboru Pozemní stavby – školí kolem 30 doktorandů v řádném a kombinovaném studiu. V oblasti vědy a výzkumu se katedra zabývá teoretickým a experimentálním výzkumem v oboru Pozemní stavby se zaměřením na udržitelnou výstavbu budov, energeticky a materiálově efektivní konstrukce, konstrukčně statickou problematiku navrhování nosných systémů vícepodlažních a halových staveb, navrhování kompletačních konstrukcí včetně interakce s nosnými konstrukcemi, stavební fyziku, požární bezpečnost, zdravotní nezávadnost, degradační procesy konstrukcí a materiálů, poruchy, sanace, mikrobiologické vlivy, stavební diagnostiku a další. Experimentální výzkum je realizován v Centrálních laboratořích a ve dvou katedrových laboratořích – Mikrobiologické laboratoři a Laboratoři stavební diagnostiky. Výzkum fotovoltaických systémů je realizován na experimentální instalaci na štítové stěně a střeše budovy B fakulty.