Referát bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (K912)


Vedoucí
Eva Šteffelová
Sekretářka
(není)
Zástupce vedoucího
(není)
Email
bozp@fsv.cvut.cz
Telefon
(+420) 725 809 736
(+420) 224 357 101
Adresa
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Referát bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Thákurova 7
166 29 Praha 6