Oddělení práce a mzdy (K934)


Vedoucí
Ing. Jitka Hlaváčková
Sekretářka
(není)
Zástupce vedoucího
(není)
Email
jitka.hlavackova@fsv.cvut.cz
Telefon
(+420) 224 358 744
Adresa
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Oddělení práce a mzdy
Thákurova 7
166 29 Praha 6