Katedra jazyků


Kontakt

Vedoucí katedry:
PhDr. Svatava Boboková-Bartíková
Sekretářka:
Ilona Hlavatá
Zástupce vedoucího katedry:
Mgr. Hana Horká
E-mail:
k104@fsv.cvut.cz
Telefon:
(+420) 224 354 784
Adresa:
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Katedra jazyků
Thákurova 7
166 29 Praha 6

Krátká charakteristika

Katedra zajišťuje výuku cizích jazyků ve všech studijních programech. Vyučuje se angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština. Členové katedry učí také češtinu pro zahraniční studenty.

Katedra nabízí povinnou výuku cizích jazyků na vyšších úrovních pokročilosti a pro technickou komunikaci. Dále nabízí celou škálu volitelných a specializovaných kurzů. Anglická sekce poskytuje přípravné kurzy ke zkouškám s mezinárodní platností - TOEFL a Cambridge First Certificate of English. Zkouška TOEFL se skládá např. při Oddělení studia jazyků Akademie věd a zkouška Cambridge First Certificate of English se skládá při Britské radě.

Vedle přímé pedagogické práce řeší katedra otázky optimalizace jazykové výuky vzhledem k charakteru studia na vysoké škole technické. K tomuto účelu vyhledává a zkouší vhodné metodické prostředky a využívá moderní didaktickou techniku.

Při katedře funguje moderní jazyková laboratoř.