Katedra železničních staveb


Kontakt

Vedoucí katedry:
doc. Ing. Martin Lidmila, Ph.D.
Sekretářka:
Bc. Olga Krahulcová, dipl. um.
Zástupce vedoucího katedry:
doc. Ing. Hana Krejčiříková, CSc.
E-mail:
k137@fsv.cvut.cz
Telefon:
(+420) 224 355 460
Adresa:
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Katedra železničních staveb
Thákurova 7
166 29 Praha 6

Krátká charakteristika

Katedra železničních staveb zajišťuje komplexní výuku projektování, výstavby, rekonstrukce a údržby kolejových staveb, tedy železničních tratí, stanic a uzlů, tramvajových tratí a tratí metra.

Katedra se ve své vědeckovýzkumné činnosti dlouhodobě zabývá problematikou návrhu a únosnosti kolejového svršku a spodku u železničních tratí, tramvajových tratí a u tratí metra. Zejména se zaměřuje na výzkum a zkoušení nových konstrukcí a materiálů železničního svršku a spodku (např. geosyntetika, antivibrační rohože, podpražcové podložky, recyklované materiály) v laboratorních podmínkách a ověřování v provozních podmínkách. Řeší také environmentální aspekty kolejové dopravy, včetně měření hlukové zátěže.

Katedra systematicky spolupracuje na řešení odborných a vědeckovýzkumných úkolů s odborníky z praxe. Pro externí zadavatele vykonává konzultační poradenství v dané oblasti.