Voda v životě člověka - vzdělávání pro zaměstnance mateřských a základních škol

 


 

Během 4 MO byly vytištěny výchovně vzdělávací pomůcky pro mateřské školy:

  1. Pexeso ilustrované Věrou Tomisovou

  2. Tři pohádky „Příběhy ze života vodních kapek“ autorky Dany Komínkové s ilustracemi Věry Tomisové

    Ukázka titulní strany
    Ukázka textu

 


 

V průběhu 5 MO bylo realizováno 7 školení pro pedagogy mateřských škol - "Voda v životě člověka" - "Voda základ života". Kurz byl rozdělen na dvě části – teoretickou a praktickou. V I. části účastnice získaly znalosti o koloběhu vody v přírodě a koloběhu vody ve městě a jejich vzájemné vazby. Ve II. části byly pedagožky seznámeny s výchovně vzdělávacími pomůckami a možnostech jejich využití v práci s dětmi, aby je inspirovaly v péči a ochraně vody a tedy celého životního prostředí. Tyto pomůcky potom obdržely pro děti ve své kmenové MŠ /3 pohádky, pexeso a karty pexeso/. V průběhu těchto kurzů bylo proškoleno 29 učitelek, z toho 26 úspěšně obdrželo Osvědčení. Kurzy probíhaly v prostorách stavební fakulty ČVUT i ve vybraných MŠ.

 

Foto z jednotlivých školení

 

Ukázky školících materiálů.

 

 

Ukázky z komiksů pro 1. stupeň ZŠ
Titulka Kapík

Komiks Kapík

Titulka Pepík

Komiks Pepík


 


 

V průběhu 6 MO byly dokončeny školící prezentace pro I. část kurzu "Voda v životě člověka" s obsahem: Fenomén voda, Koloběh vody, Voda pro život, my pro vodu, Voda ve městě - člověk spotřebitel a člověk producent a Ochrana vod

 

Kurz ZŠ - 1. část 24. 9. 2014 - 1. ZŠ Hořovice

 

24.9.2014 proběhla I. část školení kurzu pro učitele ZŠ "Voda v životě člověka" v 1. ZŠ Hořovice za účasti 21 pedagogů ze škol 1. ZŠ Hořovice, ZŠ Újezd a ZŠ Cerhovice.

Foto ze školení v 1. ZŠ Hořovice


 


 

Ukázky školících materiálů.

 

Ukázka výchovně vzdělávacích pomůcek

 


 

7 MO.
Ve dnech 12. 11. a 1. 12. 2014 proběhlo poslední školení pro pedagožky MŠ v prostorách Stavební fakulty ČVUT v délce 12 vyučovacích hodin - Kurz s tématem Voda v krajině ( ukázka prezentace) a Voda ve městě + praktická část práce s pomůckami. Účastnice hodnotily výuku v kurzu na výbornou včetně pomůcek pro děti, kterou použijí nejen při environmentální výchově.
 


Za dobu trvání projektu bylo úspěšně podpořeno celkem 30 pedagožek z MŠ.

 

Školení pro pedagogy ZŠ probíhalo v I. pololetí roku 2014/15, v obecné části obsahovalo cyklus přednášek s názvy Fenomén voda, Voda v krajině, Voda ve městě, Člověk spotřebitel a producent a Ochrana vod v celkové délce 14 vyučovacích hodin + praktická část v délce 4 hodin - práce s pomůckami.

Školení pro pedagogy ZŠ bylo zahájeno v září v 1. ZŠ Hořovice, další školení proběhla 15. 10. a 3. 12. 2014.

 

Fotografie - ZŠ Hořovice

Kurzu se kromě pedagogů z ZŠ Hořovice účastnily i pedagožky z ZŠ Újezd a ZŠ Cerhovice.

 

3. a 10. 11. 2014 probíhal seminář v ZŠ Žebrák. Dne 8. 12. 2014 se uskutečnilo poslední školení – III. část v ZŠ Žebrák, kde byly rozdány pomůcky pro žáky prvního i druhého stupně: Textové a pracovní sešity, Komiksy a omalovánky.

 

Fotografie - ZŠ Žebrák


 


 

5., 19. a 26. 11. 2014 se uskutečnilo vzdělávání pro kladenské pedagogy v ZŠ Pařížská Kladno.

 

Fotografie - ZŠ Kladno

++++++++++++++

Většinou byli pedagogové velmi spokojeni s náplní i výukou kurzu, materiály pro žáky se jim jevily srozumitelné, velmi hezky ilustrované, přehledné a jasné s použitelností v různých předmětech. Některé účastnice seminářů měly výhrady k podrobnosti přednášek vzdělávacího programu. Dle jejich mínění byly získané informace pro potřeby dětí a žáků nadbytečné a příliš podrobné. Tento dojem byl však nabyt nepřesným pochopením účelu realizovaných přednášek. Tyto přednášky záměrně přesahovaly potřebné znalosti dětí a žáků, neb jejich cílovou skupinou byly pedagogičtí pracovníci. Ti díky zvolené podrobnosti informací získali hlubší znalosti a orientaci v oblasti vodního hospodářství měst a obcí a jejich dopadu na přirozený koloběh vody. Na základě takto získaných znalostí mohou pedagogové s přehledem reagovat na případné zvídavé otázky dětí a žáků, aniž by museli potřebné informace někde dohledávat..

 

Celkem za dobu trvání projektu bylo úspěšně podpořeno 48 učitelů ZŠ.

 

Ukázky z prezentací pro pedagogy:

  1. Metodika k pracovnímu sešitu pro 6. - 9. ročník ZŠ
  2. Metodika k omalovánkám a komiksům pro 1. - 2. ročník ZŠ
  3. Prezentace Voda v krajině - příčiny a důsledky ovlivnění koloběhu vody člověkem.