prof. Ing. František Wald, CSc.

Role na FSv

 • vedoucí / katedra ocelových a dřevěných konstrukcí / Fakulta stavební (K134)
 • člen grémia / Fakulta stavební
 • místopředseda AS - zaměstnanec / Fakulta stavební
 • člen AS - zaměstnanec FSv / České vysoké učení technické v Praze
 • člen AS - zaměstnanec / České vysoké učení technické v Praze
 • člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební
 • člen hospodářské komise AS / České vysoké učení technické v Praze
 • člen ekonomické komise AS / Fakulta stavební
 • člen vědecké rady / České vysoké učení technické v Praze
 • člen vědecké rady / Fakulta stavební

Kontaktní údaje

Místnost:

 • B-632

Odkazy: