Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství -- studijní plán

Studijní program: Stavební inženýrství (B36SI) Kód studijního plánu: BM201900
Studijní obor nebo specializace: Materiálové inženýrství (36R0SIM) Kreditů studijního plánu celkem: 240
Informace: tento studijní plán platí od roku 2019 a navazuje na studijní plán 1.-4. semestru programu Stavební inženýrství


Povinné předměty
sem.
specializace Materiálové inženýrství, 5. semestr
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
5
123CHEM  ( Z,ZK )
5 kred. ( 2+2 )
5
123SSVM  ( KZ )
3 kred. ( 2+1 )
5
123ZAZK  ( Z,ZK )
5 kred. ( 2+2 )
5
124SF01  ( Z,ZK )
6 kred. ( 3+2 )
5
132ANKC  ( Z,ZK )
5 kred. ( 2+2 )
132PRPE 132SM3
5
133BK01  ( Z,ZK )
6 kred. ( 3+2 )
133NNKB
specializace Materiálové inženýrství, 6. semestr
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
6
122TSC  ( Z,ZK )
6 kred. ( 4+2 )
6
123MAOP  ( KZ )
2 kred. ( 2+0 )
6
124P01C  ( KZ )
6 kred. ( 0+4 )
124PS01 124SF01
6
125TBU  ( Z,ZK )
4 kred. ( 2+2 )
6
133BK02  ( Z,ZK )
7 kred. ( 4+2 )
133NNKB
6
134ODKM  ( Z,ZK )
5 kred. ( 2+2 )
specializace Materiálové inženýrství, 7. semestr
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
7
123EPMA  ( Z,ZK )
4 kred. ( 2+2 )
7
123VPMA  ( Z,ZK )
7 kred. ( 2+2 )
7
129OOP  ( Z,ZK )
5 kred. ( 2+2 )
7
210DIMA  ( Z,ZK )
6 kred. ( 2+2 )
splnit celkem 82 kreditů
Povinný předmět, výběr podle katedry
sem.
specializace Materiálové inženýrství, 7. semestr, projekt
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
7
123P02M  ( KZ )
6 kred. ( 0+4 )
7
Projekt 2M
210P02M  ( KZ )
6 kred. ( 0+4 )
splnit celkem 6 kreditů
Povinné předměty
sem.
specializace Materiálové inženýrství, 8. semestr
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
8
123TVSM  ( Z,ZK )
5 kred. ( 2+2 )
8
126STMN  ( Z,ZK )
6 kred. ( 3+2 )
8
210DIST  ( Z,ZK )
5 kred. ( 2+2 )
splnit celkem 16 kreditů
Povinně volitelné předměty
sem.
specializace Materiálové inženýrství, povinně volitelné předměty
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
7
123YSMA  ( Z )
2 kred. ( 1+1 )
7
124YBM1  ( Z )
4 kred. ( 1+3 )
7
124YKSD  ( Z )
2 kred. ( 1+1 )
7
132YNMI  ( Z )
2 kred. ( 1+1 )
7
133YPRK  ( Z )
2 kred. ( 1+1 )
7
134YNKS  ( Z )
2 kred. ( 1+1 )
8
123YATP  ( Z )
2 kred. ( 1+1 )
8
124YDRS  ( Z )
2 kred. ( 1+1 )
8
124YRHS  ( Z )
2 kred. ( 1+1 )
124PDRC
8
133YMVB  ( Z )
2 kred. ( 1+1 )
8
134YDUV  ( Z )
2 kred. ( 1+1 )
8
134YTSK  ( Z )
2 kred. ( 1+1 )
splnit celkem 4 kreditů
Povinný předmět, výběr podle katedry
sem.
specializace Materiálové inženýrství, bakalářská práce
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
8
123BAPM  ( Z )
12 kred. ( 0+10 )
8
Bakalářská práce
210BAPM  ( Z )
12 kred. ( 0+10 )
splnit celkem 12 kreditů
Poznámka: ▲ -- předmět je vypisován každý semestr