Aplikace teorie konstrukcí

Kód předmětu: 133YATK
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+1


Anotace(semestr )
Výpočtový model. Objemové změny - smršťování, dotvarování, vlivy teploty. Analýza konstrukcí. Teorie pevnosti. Metody analýzy tenkostěnných konstrukcí. Smykové ochabnutí a spolupůsobící šířky. Metody nelineární analýzy.
Obsah 
--
Literatura 
--
Návaznosti 
--