Ocelové konstrukce 2D

Kód předmětu: 134O02D
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2


Anotace(semestr )
Předmět určený pro obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření dopravní stavby magisterského programu Stavební inženýrství. Prohloubení znalostí získaných v předmětech 133NNK a 134OK01. Rozšíření teoretických poznatků v oblasti stability prutových soustav včetně vlivu II. řádu, klasifikace styčníků, návrh spřažených ocelobetonových konstrukcí, výběr oceli, houževnatost, vysokopevnostní oceli. Doplnění znalostí z navrhování ocelových konstrukcí za požáru a halových konstrukcí s jeřábem. Zásady návrhu stožárů, technologických konstrukcí, zásobníků a nádrží, předpjatých ocelových konstrukcí a lanových a membránových konstrukcí. Základy navrhování konstrukcí z hliníkových slitin a nerezové oceli.
Obsah 
--
Literatura 
[1]  Studnička, J.: Navrhování nosných konstrukcí. Ocelové konstrukce, CTN (Nakladatelství ČVUT), 2015, ISBN 978-80-01-05490-1
[2]  Macháček J., Studnička J.: Ocelové konstrukce, ČVUT, 2011
[3]  Trahair, Bradford, Nethercot, Gardner: The behaviour and design of steel structures to EC3. Taylor and Francis, 2008, 490 p. [ISBN: 9780415418652]
Návaznosti 
--