Speciální ocelové konstrukce

Kód předmětu: 134YSKO
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+1


Anotace(semestr )
Předmět navazuje na základní výuku v oboru ocelových nosných konstrukcí. Je zaměřen na některé speciální případy navrhování, zahrnuje části Vysokopevnostní oceli ve stavebnictví, Jeřábové dráhy, Zásobníky a Lanové konstrukce.
Obsah 
Předmět je výrazně orientován na praktické provádění statických výpočtů speciálních ocelových konstrukcí. Přednášky jsou vesměs zaměřeny na výklad postupu návrhu a posouzení některých prvků, které jsou typické pro obor ocelových konstrukcí ve stavebnictví. Studentům jsou poskytovány na cvičeních návrhové pomůcky pro provedení výpočtů. Zvláštní kapitolu tvoří vysokopevnostní oceli ve stavebnictví, toto téma procvičováno není.
Literatura 
Studijní pomůcky:
[1]   ČSN EN 1993-1-12 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-12: Doplňující pravidla pro oceli vysoké pevnosti do třídy S700, ČNI.
[2]   ČSN EN 1993-4-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-1: Zásobníky, ČNI.
[3]   ČSN EN 1993-6 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 6: Jeřábové dráhy, ČNI.
Návaznosti 
--