Diplomový seminář

Kód předmětu: 135DISE
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 0+4


Anotace(semestr )
Individuální zadání projektu / geotechnického problému, rešerše literatury a vypracování vhodných variant řešení.
Obsah 
--
Literatura 
[1]  dle pokynů vyučujícího
Návaznosti 
--