Železniční stavby 2D

Kód předmětu: 137Z02D
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2


Anotace(semestr )
Projektování kolejiště jednotlivých typů železničních stanic, konstrukční prvky železničních stanic, zařízení pro přepravu osob a zboží, návaznost na evropskou železniční síť, modernizace a optimalizace železničních tratí, navrhování tramvajových tratí a tratí metra, ekologické dopady kolejové dopravy.
Obsah 
--
Literatura 
[1]  Kubát B., Fliegel T.: Železniční stavby 30; ČVUT Praha 1999,
[2]  Krejčiříková, H., Špačková, H.: Dopravní stavby Část: Kolejová doprava; ČVUT 2001
Návaznosti 
--