Diplomový seminář

Kód předmětu: 220DISE
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 0+4


Anotace(semestr B202)
Pro obor K, zadání tématu diplomové práce z oblasti experimentální geotechniky, studium literatury, rešerše, seznámení se s řešenou problematikou na praktických příkladech v laboratoři i přímo v terénu - Podzemní laboratoř Josef (http://ceg.fsv.cvut.cz).
Obsah 
--
Literatura 
[1]  Dle tématu diplomové práce.
Návaznosti 
--