Diplomová práce

Kód předmětu: 220DPM
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 30 kred.
Rozsah výuky: 0+24


Anotace(semestr B201)
Vypracování diplomové práce s možností využití geotechnických laboratoří a podzemní laboratoře Josef (http://ceg.fsv.cvut.cz).
Obsah 
--
Literatura 
[1]  Dle tématu diplomové práce.
Návaznosti 
--