Studentská vědecká odborná činnost

Vyhlášené soutěže:

 • Vyhlášení 25. ročníku soutěže o Cenu Inovace 2020 - nové 25.9.2020
  Vyhlašuje Asociace inovačního podnikání ČR, z.s
  Uzávěrka soutěže - 31.10.2020
  vyhlášení výsledků - 1.12.2020

 • Vyhlášení 21. ročníku studentské soutěže Přehlídka diplomových prací
  Pořádá Česká komora architektů
  uzávěrka přihlášek - 10.10.2020
  vyhlášení výsledků - 1.12.2020

 • Studentská soutěž Urban Design Award
  Pořádá Ústav prostorového plánování FA ČVUT
  termín odevzdání práce - 1.7.2020

 • Vyhlášení 7. ročníku soutěže Cena Crytur 2020
  Soutěž organizuje společnost Crytur ve spolupráci s portálem Careermarket
  uzávěrka přihlášek - do 30. 9. 2020
  vyhlášení výsledků - poslední týden v listopadu 2020

 • Vyhlášení 8. ročníku studentské soutěže Nakladatelství Academia
  vyhlašuje Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. a divize Nakladatelství Academia
  uzávěrka přihlášek - 31.10.2019
  vyhlášení výsledků - jaro 2020