Studentská vědecká odborná činnost

 • Vyhlášení školních kol SVOČ pro rok 2020

Vyhlášené soutěže:

 • Vyhlášení architektonicko-technologické studentské soutěže Green district - nové 18.2.2020
  Vyhlašuje společnost Český soběstačný dům a developerská společnost V Invest
  Odevzdání návrhů - do 14.6.2020
  Finální prezentace a vyhlášení výsledků - 26.6.2020

 • Vyhlášení 7. ročníku soutěže Cena Crytur 2020
  Soutěž organizuje společnost Crytur ve spolupráci s portálem Careermarket
  uzávěrka přihlášek - 15.5.2020
  vyhlášení výsledků - poslední týden v červnu 2020

 • Vyhlášení studentské soutěže Cena za inovaci 2019
  vyhlašuje Společnost SMP CZ
  uzávěrka přihlášek - 14.2.2020
  vyhlášení výsledků - 2.3.2020

 • Vyhlášení 8. ročníku studentské soutěže Nakladatelství Academia
  vyhlašuje Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. a divize Nakladatelství Academia
  uzávěrka přihlášek - 31.10.2019
  vyhlášení výsledků - jaro 2020

 • Vyhlášení 9. ročníku studentské soutěže Memoriál Antonína Fajkoše
  Vyhlašuje Sdružení Memoriálu Antonína Fajkoše, z.s.
  Odevzdání návrhů - 15.10.2019
  Vyhlášení výsledků - 7.2.2020