Studentská vědecká odborná činnost

Vyhlášené soutěže:

 • 23. ročník soutěže Cena Wernera von Siemense - nové 23.11.2020
  Vyhlašuje Společnost Siemens, s. r. o.
  Odevzdání soutěžních návrhů - 30.11.2020

 • Vyhlášení 9. ročníku studentské soutěže o vydání rukopisu magisterské práce
  Vyhlašuje Nakladatelství Academia
  Uzávěrka soutěže - 10.11.2020

 • Vyhlášení 25. ročníku soutěže o Cenu Inovace 2020
  Vyhlašuje Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.
  Uzávěrka soutěže - 31.10.2020
  vyhlášení výsledků - 1.12.2020

 • Vyhlášení 21. ročníku studentské soutěže Přehlídka diplomových prací
  Pořádá Česká komora architektů
  uzávěrka přihlášek - 10.10.2020
  vyhlášení výsledků - 1.12.2020

 • Vyhlášení 7. ročníku soutěže Cena Crytur 2020
  Soutěž organizuje společnost Crytur ve spolupráci s portálem Careermarket
  uzávěrka přihlášek - do 30.9.2020
  vyhlášení výsledků - poslední týden v listopadu 2020