Zpráva o průběhu přijímacího řízení na akademický rok 2000/2001 na ČVUT FSv ke dni 6.9.2000

 

Přihlášku podalo celkem 2300 uchazečů 100,00 %
K přijímacím zkouškám v řádném termínu se dostavilo 1724 uchazečů 74,96 %
K přijímacím zkouškám v náhradním termínu se dostavilo 74 uchazečů 3,22 %
Přijato ke studiu celkem 1408 uchazečů 58,91 %
Nepřijato ke studiu 390 uchazečů 16,26 %

Na magisterské studijní programy přijato dle studijních oborů:

Studijní obor Přihlášeno Přijato Min.počet bodů pro přijetí
C - pozemní stavby a konstrukce 737 + 1 303 + 1 484
T - management a ekonomika 233 + 12 135 + 11 414
E - podnikání a řízení ve stavebnictví 182 140 380
S - systémové inž. ve stav. a inv.výstavbě 75 81 364
K - konstrukce a dopravní stavby 124 149 389
M - konstrukce a materiál 39 31 451
V - vodní hospodářství a vodní stavby 103 153 360
Z - inženýrství životního prostředí 186 + 4 151 + 4 393
A - pozemní stavby a architektura
(/1, /2 = hodnocení výtvarných prací)
364 125 535/1
607/2
G - geodézie a kartografie 232 + 8 116 + 8 458
Celkem magisterské studijní programy 2275 + 25 1384 + 24

Poznámka:"+" = počet přijatých na magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní program

Magisterské studijní programy:

Studijní program "Stavební inženýrství" - studijní obory C, T, E, S, K, M, V, Z

Studijní program "Pozemní stavby a architektura" - studijní obor A

Studijní program "Geodézie a kartografie" - studijní obor G

Statistické charakteristiky písemných přijímacích zkoušek

Test z matematikyTest z fyziky
Počet úloh 1773 1774
Max.dosažitelný počet bodů 20 20
Min.dosažitelný počet bodů 0 0
Průměr 9,76 10,19
Rozptyl 19,32 17,06
Směrodatná odchylka 4,40 4,13

Výsledky písemné části z matematiky - maximum možných bodů - 20
celkem 20 - 17 bodů 16 - 13 bodů 12 - 8 bodů 7 - 0 bodů
1773 - 100% 145 - 8,18% 329 - 18,56% 697 - 39,31% 602 - 33,95%

 Průměr : 9,76 bodů

Výsledky písemné části z fyziky - maximum možných bodů - 20
celkem 20 - 17 bodů 16 - 13 bodů 12 - 8 bodů 7 - 0 bodů
1774 - 100% 144 - 8,11% 387 - 21,82% 716 - 40,36% 527 - 29,71%

 Průměr : 10,19 bodů

Rozdělení podle získaných bodů (20% střední škola + 80% přijímací zkouška) - maximum možných bodů 1000
celkem 1000 - 700 bodů 699 - 500 bodů 499 - 360 bodů 359 - 1 bodů 0 bodů
1774 - 100% 257 - 14,49% 594 - 33,48% 524 - 29,54% 358 - 20,18% 43 - 2,42%

 Průměr : 513,79 bodů

doc. Ing. Karel Mareš, CSc. v.r.
proděkan pro pedagogickou činnost
6. září 2000