Zpráva o průběhu přijímacího řízení na akademický rok 2005/2006 na ČVUT FSv ke dni 30.9.2005

 

Přihlášku podalo celkem 3165 uchazečů 100,00 %
K přijímacím zkouškám v řádném termínu se dostavilo 2511 uchazečů 79,34 %
K přijímacím zkouškám v náhradním termínu se dostavilo 61 uchazečů 1,93 %
Přijato ke studiu celkem 1978 uchazečů 62,50 %
z toho bez písemné přijímací zkoušky 672 uchazečů 21,23 %
Nepřijato ke studiu 594 uchazečů 18,77 %

Poznámka:
Čísla v závorce = počet uchazečů na magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní program

Na bakalářské studijní programy přijato:

Studijní program Přihlášeno Přijato Min.počet bodů pro přijetí
I - stavební inženýrství (var.A) 2208 763(411) 385
J - stavební inženýrství (var.B) 681(0) 385
D - Civil Engineering 20 13(4) 385
A - architektura a stavitelství
(/1, /2 = hodnocení výtvarných prací)
648 322(176) 485/1
535/2
G - geodézie a kartografie 289 197(81) 385
Celkem bakalářské studijní programy 3165 1978(662)  

Poznámka:
Čísla v závorce = z toho bez písemné přijímací zkoušky

Statistické charakteristiky písemných přijímacích zkoušek

Test z matematiky Test z fyziky
Počet úloh 1896 1893
Max.dosažitelný počet bodů 20 20
Min.dosažitelný počet bodů 0 0
Průměr 9,32 9,31
Rozptyl 17,41 14,52
Směrodatná odchylka 4,17 3,81

Výsledky písemné části z matematiky - maximum možných bodů - 20
celkem 20 - 17 bodů 16 - 13 bodů 12 - 8 bodů 7 - 0 bodů
1896 - 100% 111 - 5,85% 326 - 17,19% 756 - 39,87% 703 - 37,08%

 Průměr : 9,32 bodů

Výsledky písemné části z fyziky - maximum možných bodů - 20
celkem 20 - 17 bodů 16 - 13 bodů 12 - 8 bodů 7 - 0 bodů
1893 - 100% 95 - 5,02% 298 - 15,74% 832 - 43,95% 668 - 35,29%

 Průměr : 9,31 bodů

Rozdělení podle získaných bodů (20% střední škola + 80% přijímací zkouška) - maximum možných bodů 1000
celkem 1000 - 700 bodů 699 - 500 bodů 499 - 365 bodů 364 - 1 bodů 0 bodů
1896 - 100% 169 - 8,91% 573 - 30,22% 556 - 29,32% 516 - 27,22% 82 - 4,32%

 Průměr : 480,79 bodů

Poznámka:
Výsledky testů z matematiky a fyziky jsou zveřejněny na katedrových stránkách.

doc. Ing. Jiří Máca, CSc. v.r.
proděkan pro pedagogickou činnost
30. září 2005