Zpráva o průběhu přijímacího řízení na akademický rok 2006/2007 na ČVUT FSv ke dni 4.10.2006

 

Přihlášku podalo celkem 2861 uchazečů 100,00 %
K přijímacím zkouškám v řádném termínu se dostavilo 2195 uchazečů 76,72 %
K přijímacím zkouškám ve 2. kole se dostavilo 89 uchazečů 3,11 %
Přijato ke studiu celkem 1754 uchazečů 61,31 %
z toho bez písemné přijímací zkoušky 605 uchazečů 21,15 %
Nepřijato ke studiu 530 uchazečů 18,52 %

Na bakalářské studijní programy přijato:

Studijní program Přihlášeno Přijato Min.počet bodů pro přijetí
I - stavební inženýrství (var.A) 1938 612(364) 360
J - stavební inženýrství (var.B)   626(1) 360
D - Civil Engineering 29 22(12) 360
A - architektura a stavitelství
(/1, /2 = hodnocení výtvarných prací)
647 332(155) 435/1
500/2
G - geodézie a kartografie 180 112(38) 360
H - geoinformatika 62 50(35) 360
Celkem bakalářské studijní programy 2856 1754(605)  

Poznámka:
Čísla v závorce = z toho bez písemné přijímací zkoušky

Statistické charakteristiky písemných přijímacích zkoušek

Test z matematiky Test z fyziky
Počet úloh 1677 1673
Max.dosažitelný počet bodů 20 20
Min.dosažitelný počet bodů 0 0
Průměr 8,98 8,69
Rozptyl 17,84 12,79
Směrodatná odchylka 4,22 3,58

Výsledky písemné části z matematiky - maximum možných bodů - 20
celkem 20 - 17 bodů 16 - 13 bodů 12 - 8 bodů 7 - 0 bodů
1677 - 100% 96 - 5,72% 268 - 15,98% 629 - 37,51% 684 - 40,79%

 Průměr : 8,98 bodů

Výsledky písemné části z fyziky - maximum možných bodů - 20
celkem 20 - 17 bodů 16 - 13 bodů 12 - 8 bodů 7 - 0 bodů
1673 - 100% 40 - 2,39% 227 - 13,57% 722 - 43,16% 684 - 40,88%

 Průměr : 8,69 bodů

Rozdělení podle získaných bodů (20% střední škola + 80% přijímací zkouška) - maximum možných bodů 1000
celkem 1000 - 700 bodů 699 - 500 bodů 499 - 360 bodů 359 - 1 bodů 0 bodů
1679 - 100% 121 - 7,21% 466 - 27,75% 555 - 33,06% 466 - 27,75% 71 - 4,23%

 Průměr : 440,08 bodů

Poznámka:
Výsledky testů z matematiky a fyziky jsou zveřejněny na katedrových stránkách.

doc. Ing. Jiří Máca, CSc. v.r.
proděkan pro pedagogickou činnost
4. září 2006