Formuláře a informace správce hmotného majetku

Správce hmotného majetku

 

 • Formuláře k vyřazování majetku:
  • Zápis o vyřazení dlouhodobého majetku    DOC ; PDF
     použijte jen pro písmeno "I" (investiční)

  • Zápis o vyřazení drobného majetku    DOC ; PDF
     použijte pro ostatní písmena, ale každé vždy samostatně na jednom formuláři
     (např. Z1 - na jednom formuláři, Z2 - na druhém formuláři atd.)

   

 • Návod k vyplňování formulářů