Inteligentní budovy -- studijní plán

Studijní program: N0788A2600IB -- Inteligentní budovy (N38IB) Kód studijního plánu: NX2020
Studijní obor nebo specializace: () Kreditů studijního plánu celkem: 120
Informace: platí pro nástup od roku 2020


Povinné předměty
sem.
Inteligentní budovy, 1. semestr
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
1
124ST1  ( ZK )
5 kred. ( 2+0 )
1
124OSIB  ( KZ )
4 kred. ( 2+0 )
1
Rozvody elektrické energie a pohony
A5M14RPI  ( Z,ZK )
5 kred. ( 2+0 )
Inteligentní budovy, 2. semestr
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
2
125PIB1  ( Z )
6 kred. ( 0+4 )
2
125EABU  ( KZ )
4 kred. ( 2+1 )
2
125ESB  ( KZ )
4 kred. ( 2+0 )
2
Regulace v technice prostředí staveb
2161109  ( Z,ZK )
4 kred. ( 2+1 )
2
Větrání a klimatizace
2161567  ( Z,ZK )
4 kred. ( 2+1 )
2
Senzory a sítě
A5M38SZS  ( Z,ZK )
4 kred. ( 2+0 )
Inteligentní budovy, 3. semestr
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
3
125PIB2  ( Z )
6 kred. ( 0+4 )
3
Sálavé a průmyslové vytápění
2161102  ( Z,ZK )
4 kred. ( 2+1 )
3
Informační a znalostní systémy
A5M33IZS  ( Z,ZK )
4 kred. ( 2+1 )
3
125TECE  ( KZ )
4 kred. ( 2+0 )
3
125SYB  ( ZK )
4 kred. ( 4+0 )
splnit celkem 62 kreditů
Povinně volitelné předměty
sem.
Inteligentní budovy, povinně volitelné předměty
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
1
124KPKP  ( ZK )
4 kred. ( 3+0 )
1
125OZEB  ( ZK )
4 kred. ( 2+0 )
1
124INBB  ( Z,ZK )
4 kred. ( 2+1 )
1
125EIBB  ( KZ )
4 kred. ( 2+0 )
1
Přenosové jevy
2161108  ( Z,ZK )
4 kred. ( 2+1 )
1
Vytápění
2162113  ( KZ )
4 kred. ( 2+2 )
1
Elektrické světlo 1
A5M15ES1  ( KZ )
4 kred. ( 2+0 )
1
Měření v budovách
A5M38MEB  ( KZ )
4 kred. ( 2+0 )
2
Alternativní zdroje energie
2162035  ( KZ )
4 kred. ( 2+1 )
2
Chladící technika a tepelná čerpadla
2151154  ( KZ )
4 kred. ( 3+1 )
2
Průmyslová vzduchotechnika
2162019  ( KZ )
4 kred. ( 2+1 )
2
Elektronika
A5M34ELE  ( KZ )
4 kred. ( 3+0 )
2
Sběr a přenos dat
A5M38SBD  ( KZ )
4 kred. ( 2+1 )
2
125PBZB  ( KZ )
4 kred. ( 2+0 )
2
125MEC  ( KZ )
4 kred. ( 1+1 )
3
Experimentální metody 1
2162700  ( KZ )
4 kred. ( 0+0 )
3
Snižování hluku a vibrací
2162064  ( KZ )
4 kred. ( 2+1 )
3
Zásobování teplem
2162066  ( KZ )
4 kred. ( 2+1 )
3
Elektronické zabezpečovací systémy
A5M34EZS  ( KZ )
4 kred. ( 3+0 )
3
Nezávislé zdroje
A5M13NZZ  ( KZ )
4 kred. ( 3+0 )
3
Fotovoltaické systémy
A5M13FVS  ( KZ )
4 kred. ( 3+0 )
3
Ekonomika užití energie
A5M16EUE  ( KZ )
4 kred. ( 3+1 )
4
Finance podniku
A5M16FIP  ( KZ )
4 kred. ( 3+1 )
splnit celkem 32 kreditů
Povinné předměty
sem.
Inteligentní budovy, 4. semestr
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
4
125DPIB  ( Z )
26 kred. ( 0+20 )
splnit celkem 26 kreditů
Poznámka: ▲ -- předmět je vypisován každý semestr