Zpráva o průběhu přijímacího řízení na akademický rok 2010/11 na ČVUT FSv ke dni 5.10.2010

 

Přihlášku do navazujícího magisterského studia podalo celkem885 uchazečů100,00 %
K přijímacím zkouškám (pohovoru) bylo pozváno123 uchazečů 13,90 %
K přijímacím zkouškám (pohovoru) se dostavilo84 uchazečů9,49 %
Přijato ke studiu celkem790 uchazečů89,27 %
Nepřijato ke studiu 9 uchazečů0,79 %
Nedostavilo se k přijímací zkoušce *)84 uchazečů9,49 %

*) K přijímací zkoušce nebyli pozváni uchazeči, kteří neukončili bakalářské studium.
Poznámka: Uchazečů z jiných škol se přihlásilo 78 z toho bylo přijato 38, nepřijato 9 a nedostavilo se 31.

 

Na navazující magisterské studijní obory přijato:

 

Studijní oborPřihlášenoPřijatoZapsaloZ toho na stáži
A - Architektura a stavitelství1901711597
B - Budovy a prostředí9792906
C - Konstrukce pozemních staveb14612912611
D - Building Structures1610100
E - Management a ekonomika ve stavebnictví3427251
G - Geodézie a kartografie5345451
H - Geoinformatika1714130
K - Konstrukce a dopravní stavby97939212
L - Příprava, realizace a provoz staveb7670700
M - Materiálové inženýrství2000
N - Satvební management8640
P - Projektový management a inženýring2825252
S - Informační systémy ve stavebnictví101060
X - Inteligentní budovy2217150
V - Vodní hospodářství a vodní stavby3126263
Z - Inženýrství životního prostředí5855552
Celkem navazující magisterské studijní obory88579076145