Informace pro studenty

Studentská komora
Akademického senátu
Fakulty stavební

Aktuality

Aktuálně

Souhrnné pokyny a informace pro studenty a zaměstnance FSv ke koronaviru.
Od pondělí 30.11. do neděle 6.12. bude fakulta ve stupni 4.

Aktuálně

Opatření děkana č. 20/2020 o průběhu zkouškového období v bc. a mgr. programech na FSv v zimním semestru ak. roku 2020/21.

Aktuálně

Opatření děkana č. 19/2020 o možnosti mimořádného zrušení zápisu předmětů v zimním semestru ak. roku 2020/21.

Aktuálně

Metodický pokyn proděkanky pro pedagogickou činnost č. 2/2020 k průběhu výuky zimního semestru ak. roku 2020/21

Aktuálně

Metodický pokyn tajemníka fakulty k provozu fakulty v omezeném provozu.

Aktuálně

Diplomové práce studentů mgr. studia oborů B, C, D, Q a X v ZS ak. roku 2020/21.

Aktuálně

Konzultanti pro diplomanty v ZS 20/21 pro B, C, Q a X.

Aktuálně

1. kolo výběrového řízení na výjezd v rámci ERASMUS+ v akademickém roce 2021/22.
Dne 5.10 bylo spuštěno přihlašování do 1. kola výběrového řízení na výjezd v zimním i letním semestru v ak.roce 2021/22. Přihlášku je možné podat do 6.12.2020.

27. 11. 2020

Technický čtvrtek - videozáznam. Regionální centrála ČSOB stavěná společností Syner aspiruje díky vysokému ekologickém standardu na certifikaci LEED Platinum.

25. 11. 2020

Univerzitní mateřská škola Lvíčata nabízí možnost umístit děti studentů a zaměstnanců na pracovišti v Dejvicích a na Žižkově.

25. 11. 2020

ČVUT cvičí doma. Cyklus pravidelných pohybových aktivit pro studenty a zaměstnance ČVUT každé úterý a čtvrtek od 9.00.

25. 11. 2020

Soutěž O nejlepšího sportovce ČVUT 2020. Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT vyhlásil pod patronací rektora ČVUT doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc., tradiční soutěž „O nejlepšího sportovce ČVUT“ pro rok 2020. Termín uzavření přihlášek je 18.12.2020.

24. 11. 2020

Podcast - 3D tisk. Tým pod vedením Ing. Michala Kováříka z Katedry technologie staveb se věnuje realizaci betonových konstrukcí pomocí 3D tisku speciálním typem betonu.

24. 11. 2020

Video - Krajina českých zemí v době třicetileté války v díle Matthäuse Meriana staršího. Proměněná země: interdisciplinární výzkum vlivu třicetileté války na venkovskou krajinu Čech. Monografie je dílem autorů Václava Matouška, Tomáše Janaty, Růženy Zimové, Jana Chlíbce a vznikla ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy.

23. 11. 2020

Společnost Siemens, s. r. o. vyhlásila již 23. ročník Ceny Wernera von Siemense. Odevzdání soutěžních návrhů je již 30.11.2020.

19. 11. 2020

Fond na rozvoj mezinárodní mobility. Cílem Fondu je zlepšení stavu internacionalizace na fakultě, podpora příjezdů zahraničních studentů v různých formách studia a podpora výjezdů našich studentů a zaměstnanců. Žádosti se průběžně vyhodnocují vždy k: 31.3., 30.6., 30.9. a 15.12..

19. 11. 2020

Fotografická soutěž Tvýma Očima - příjem soutěžních snímků je prodloužen do 6.12.2020. Letošní témata jsou: Industriál a Tady odtud jsem.

13. 11. 2020

Pozvánka na výstavu výsledků konference - Udržitelný životní cyklus vody, 7. - 18.12.2020, fasáda FA ČVUT.

12. 11. 2020

Pozvánka na výstavu posterů SVK - Dřevostavby a dřevo jako konstrukční a designový prvek, 7. - 18.12.2020, skleněná fasáda atria FA ČVUT.

10. 11. 2020

Záznam slavnostního předání cen vítězům soutěže INSPIRELI AWARDS, které proběhlo 5. listopadu on-line přenosem z FSv.

4. 11. 2020

Letos (akad. rok 2020/2021) bude v motivačních stipendiích mezi studenty 1. ročníků bc. studijních programů rozděleno 600 000 Kč:
ve výši 10 000 Kč: 3x = 30 000 Kč studentům 1. ročníků bc. programů, kteří úspěšně složili zkoušku Matematika+ (CERMAT) s výsledkem výborně,
ve výši 7 500 Kč: 76x = 570 000 Kč studentům 1. ročníků bc. programů, kteří měli na SŠ průměr z předmětů Matematika 1,0.

2. 11. 2020

Seznam studentů s nárokem na prospěchové stipendium v zimním semestru ak. roku 2020/21. Studenti, kteří nejsou uvedení v tomto seznamu nároků a splňují podmínky pro přiznání prospěchového stipendia (viz Stipendijní řád ČVUT čl. 3, odst. 10) podají žádost o přiznání stipendia mailem na studijní oddělení do 30.11.2020. Formulář žádosti o prosp. stipendium je k dispozici na stud. odd. fakulty.

26. 10. 2020

Výsledky ankety k předání bakalářských diplomů.

20. 10. 2020

Režim plotrovny v Ds-108 v zimním semestru 2020/21 - provozní podmínky.

15. 10. 2020

Zobrazení rozvrhu a předmětů v KOSu. Vážení studenti, pokud vám "zmizel" v KOSu rozvrh a zapsané předměty tohoto semestru, zvolte si prosím ve volbě semestru "minulý semestr". Rozvrh a předměty se opět objeví. Bylo centrálně změněno označení semestrů a jako aktuální se již zobrazuje semestr letní. Důvodem je příprava rozvrhu pro letní semestr.

13. 10. 2020

Kariérní centrum ČVUT připravilo na tento semestr online semináře na témata seberozvoj a kariéra.

8. 10. 2020

Krizovým opatřením vlády se na území celé České republiky omezuje provoz vysokých škol (včetně zahraničních a poboček) podle zákona č. 111/1998 Sb. tak, že se zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání.

8. 10. 2020

Pozvánka na výstavu To nejlepší z architektury 60. a 70. let v České republice. Výstava se koná od 12. října do 12. listopadu v Galerii NTK (přízemí Národní technické knihovny v ul. Technické 6).

5. 10. 2020

Od 2. října je možné si v Usermap zvolit Vaši privátní e-mailovou adresu jako preferovanou. Na preferovanou adresu komunikují všechny automatizované systémy FSv i ČVUT.

25. 9. 2020

Od 1. října 2020 se mění ceny ubytování ve výukových střediscích v Mariánské a v Telči.

23. 9. 2020

Vydavatelství průkazů ČVUT je pro studenty otevřeno. Zajišťuje vydání a správu průkazu a pomoc s prvotním nebo zapomenutým heslem ČVUT. Úřední hodiny zde

21. 9. 2020

Jak vyřizovat záležitosti na studijním odd. s ohledem na uzavření budovy fakult:
A) potvrzení o studiu, zápis do semestru, změna v předmětech (nutno uvést příslušné kódy) - vyřizováno výhradně na základě e-mailu studenta
B) ostatní záležitosti, případně domluvení osobního jednání na studijním odd. lze vyřídit e-mailem nebo telefonicky
Děkujeme za pochopení.

21. 9. 2020

Podmínky provozu fitness centra FSv od 21.9.2020.

21. 9. 2020

Dopis děkana studentům Fakulty stavební ČVUT

21. 9. 2020

Nové webové stránky pro zájemce o studium v zahraničí. Zahraniční oddělení rektorátu ČVUT v Praze spustilo nové webové stránky https://studujvesvete.cvut.cz, které jsou určeny všem zájemcům o studium či práci v zahraničí. Na těchto stránkách je možné najít veškeré informace týkající se studijních pobytů či pracovních stáží a to nejen v rámci ERASMUS+, ale i dalších programů. Na webu naleznete podrobné informace, aktuální výzvy, stipendia, přehled plánovaných akcí a důležité kontakty. Sledujte také sociální sítě:
https://www.facebook.com/zahranicnivyjezdycvut/,
https://www.facebook.com/studujvesvete,
https://portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/mezinarodni-programy/

11. 9. 2020

Směrnice děkana pro realizaci bc. a mgr. studijních programů na FSv. Platná od 1.7.2020.

28. 8. 2020

ČSN a ISO normy online.

26. 8. 2020

Pozvánka na výstavu Stavitelé katedrál. Výstava se koná v Českém muzeu stříbra v Kutné hoře a potrvá do 13.12.2020.

4. 8. 2020

Nabídka studijních programů a stipendií Tokijské university. International Graduate Program in the Field of Civil Engineering and Infrastructure Studies 2021 at the University of Tokyo, Japan. This offers advanced professional training and full scholarships (covering all tuition fees and living expenses) leading to the degrees of Master of Engineering and Doctor of Philosophy (Civil Engineering). Register online (http://www.civil.t.u-tokyo.ac.jp/en/admission/) between 1st September 2020 and 24th November 2020. The due date for submission of applications is for 2021 September admission is 30th November 2020. Seznam členů fakulty a jejich obor studia

20. 7. 2020

Německá spolková nadace pro životní prostředí - DBU nabízí výzkumné pobyty se stipendiem v SRN mladým výzkumným pracovníkům v oblasti životního prostředí max. do 3 let od ukončení VŠ studia. Termín pro podávání přihlášek je dvakrát ročně: 5.9. a 5.3.

... dalších 40 zpráv

Po přihlášení se můžete registrovat k odběru novinek z této stránky.