Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv DS Studijní obory a předměty Programy a obory AS Přihlásit Vyhledávání English
V této sekci:
Užitečné odkazy:

Tisk stránky

Doktorský studijní program Architektura a stavitelství
Obor Architektura a stavitelství

 


Obor poskytuje specializované studium zaměřené na specifické problémy obnovy a ochrany stavebního fondu, udržitelného navrhování, typologie, membránových konstrukcí, modulární výstavby, urbanizmu, venkova, krajiny a dalších, což dokládá přehled a náplň zajišťovaných kurzů a zaměření doktorských prací. Fakulta stavební - díky rozmanitosti svých odborných pracovišť - poskytuje oboru potřebné vědní i experimentální zázemí.


Absolvent doktorského studia je hluboce erudovaným odborníkem, s komplexními znalostmi architektonické a konstrukční tvorby, historických a teoretických kořenů architektury a urbanizmu. Rovněž je seznámen nejen se soudobými, ale i historickými konstrukcemi (s teorií a technologií konstrukcí) a materiály staveb, s technologickými postupy jejich zabezpečení a bude připraven řešit i úkoly regenerace a rozvoje městského a venkovského prostoru. Na rozdíl od absolventa magisterského studia je vybaven rozšířeným vědecko-teoretickým základem, umožňujícím zaujímat nové postoje, vytvářet nové metody a řešení nově vznikajících problémů v rámci trvale udržitelného rozvoje, to vše s ohledem na ekologické důsledky rozvoje městského a venkovského prostoru. Je připraven nalézt uplatnění především jako koncepční pracovník v důležitých institucích, zabývajících se rozvojem sídel, jejich regenerací a obnovou včetně rekonstrukcí památkových objektů, dále pak v řídících a rozhodovacích funkcích orgánů státní správy, v pedagogických a vědeckých funkcích na vysokých školách a výzkumných pracovištích.

 

  Za obsah odpovídá: prof. Dr. Ing. Bořek Patzák Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: úterý, 26. června 2018, 15:28  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz