Věda a výzkum

Oddělení zaštiťuje agendu vědecko-výzkumné činnosti na fakultě. Podporuje navrhovatele a řešitele výzkumných projektů, koordinuje celofakultní projekty, zabezpečuje evidenci v oblasti vědy a výzkumu. Vede agendu doktorského studia, habilitačních a profesorských řízení. Zajišťuje agendu vědecké rady fakulty.

Aktuality

6. 8. 2019

Otevřena další výzva programu INTER-EXCELLENCE. Konec lhůty 15.9.2019.

30. 7. 2019

H2020 - akce Marie Skłodowska-Curie (Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA). Další nabídka: 3. Innovative Training Networks.

3. 7. 2019

V rámci programu EUREKA byla otevřena výzva Česká Republika - Španělsko. Konec lhůty 15.10.2019.

3. 7. 2019

V rámci programu Horizont 2020 byly otevřeny nové výzvy. Konec lhůty 26.9.2019.

1. 7. 2019

TA ČR vyhlásila 1. veřejnou soutěž Delta 2 pro podporu mezinárodní spolupráce. Konec lhůty 22.8.2019.

1. 7. 2019

TA ČR vyhlásila 1. veřejnou soutěž Prostředí pro život, PP1 a PP2. Konec lhůty 19.9.2019.

1. 7. 2019

Přehled obhájených disertací od roku 1994 do 30.6.2019.

28. 5. 2019

Fulbrightova komise nabízí stipendia pro postgraduální studium a výzkum v USA.

27. 5. 2019

Stipendia Fulbrightova programu pro vědecké pracovníky a přednášející pro pobyty v USA na ak. rok 2020/21. Do projektů se mohou přihlásit čeští studenti, přednášející a vědci s projekty 3-10 měsíčních pobytů v USA podle potřeb žadatele. Uzávěrka přihlášek je 1.11.2019.

20. 5. 2019

Iniciační fond FSv. FSv otevírá další výzvu v rámci Iniciačního fondu, který je zřízen s cílem podporovat a zvyšovat úspěšnost v získávání mezinárodních projektů, podporovat mladé vědecké pracovníky a posilovat mezinárodní spolupráci. Termín do 30.6.2019.

20. 5. 2019

Fond na rozvoj mezinárodní mobility. Cílem Fondu je zlepšení stavu internacionalizace na fakultě, podpora příjezdů zahraničních studentů v různých formách studia a podpora výjezdů našich studentů a zaměstnanců. Žádosti se průběžně vyhodnocují vždy k: 31.3., 30.6., 30.9. a 15.12.2019.

17. 5. 2019

Zápis z 9. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 4. dubna 2019.

8. 4. 2019

V rámci programu OP VVV byla otevřena výzva č. 02_19_074 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - MSCA-IF III. Konec lhůty je 30.8.2019.

8. 4. 2019

Zápis z 8. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 7. února 2019.

25. 3. 2019

V rámci programu COST byla otevřena výzva. Přihlášky se podávají pouze v anglickém jazyce přes elektronický systém.

20. 3. 2019

Studentská grantová soutěž 2019. Shrnutí základního používání aplikace a práce s ní, čerpání, stipendia, uzavírání grantů. Práce s ekonomickými informacemi v oblasti mezd.

15. 3. 2019

Směrnice děkana k podávání projektů GA ČR s počátkem řešení 1.1.2020

8. 2. 2019

Zápis ze 7. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 10. ledna 2019.

11. 1. 2019

Zápis ze 6. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 6. prosince 2018.

7. 12. 2018

Zápis z 5. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 1. listopadu 2018.

... dalších 20 zpráv