Věda a výzkum

Oddělení zaštiťuje agendu vědecko-výzkumné činnosti na fakultě. Podporuje navrhovatele a řešitele výzkumných projektů, koordinuje celofakultní projekty, zabezpečuje evidenci v oblasti vědy a výzkumu. Vede agendu doktorského studia, habilitačních a profesorských řízení. Zajišťuje agendu vědecké rady fakulty.

Aktuality

12. 11. 2019

H2020 V rámci programu Horizont 2020 byly otevřeny nové výzvy. Přihlášky se podávají pouze v anglickém jazyce přes elektronický systém. Konec lhůty je u jednotlivých výzev.

12. 11. 2019

Interreg Rakousko - Česká republika. Program spolupráce Interreg V-A Rakousko - Česká republika si klade za cíl podporovat udržitelnou přeshraniční spolupráci a napomáhat ke zlepšení ekonomické, sociální a územní integrace. Konec lhůty 3.4.2020.

11. 11. 2019

Informace pro podání SGS/SVK grantů pro rok 2020. - podání elektronické přihlášky do aplikace je do 20. listopadu 2019 14:00 hodin.

4. 11. 2019

TAČR: THÉTA. TA ČR vyhlásila třetí veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) v Programu na podporu aplikovaného výzkumu THÉTA. Konec lhůty 19.12.2019.

18. 10. 2019

TA ČR ZÉTA. TA ČR vyhlásila čtvrtou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA. Konec lhůty 21.11.2019.

14. 10. 2019

RVVI na svých stránkách zveřejnila výsledky hodnocení výzkumných organizací za rok 2018.
Hodnocení vybraných výsledků (Modul 1): https://hodnoceni18.rvvi.cz/www/nebiblio
Oborové bibliometrické analýzy (Modul 2): https://hodnoceni18.rvvi.cz/www/biblio-obory

14. 10. 2019

Zápis z 10. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 16. května 2019.

5. 9. 2019

Fond na rozvoj mezinárodní mobility. Cílem Fondu je zlepšení stavu internacionalizace na fakultě, podpora příjezdů zahraničních studentů v různých formách studia a podpora výjezdů našich studentů a zaměstnanců. Žádosti se průběžně vyhodnocují vždy k: 31.3., 30.6., 30.9. a 15.12.2019.

30. 7. 2019

H2020 - akce Marie Skłodowska-Curie (Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA). Další nabídka: 3. Innovative Training Networks.

28. 5. 2019

Fulbrightova komise nabízí stipendia pro postgraduální studium a výzkum v USA.

17. 5. 2019

Zápis z 9. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 4. dubna 2019.

8. 4. 2019

Zápis z 8. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 7. února 2019.

20. 3. 2019

Studentská grantová soutěž 2019. Shrnutí základního používání aplikace a práce s ní, čerpání, stipendia, uzavírání grantů. Práce s ekonomickými informacemi v oblasti mezd.

15. 3. 2019

Směrnice děkana k podávání projektů GA ČR s počátkem řešení 1.1.2020

8. 2. 2019

Zápis ze 7. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 10. ledna 2019.

11. 1. 2019

Zápis ze 6. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 6. prosince 2018.

7. 12. 2018

Zápis z 5. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 1. listopadu 2018.

(jsou zobrazeny všechny zprávy)