Věda a výzkum

Oddělení zaštiťuje agendu vědecko-výzkumné činnosti na fakultě. Podporuje navrhovatele a řešitele výzkumných projektů, koordinuje celofakultní projekty, zabezpečuje evidenci v oblasti vědy a výzkumu. Vede agendu doktorského studia, habilitačních a profesorských řízení. Zajišťuje agendu vědecké rady fakulty.

Aktuality

23. 3. 2020

MŠMT: Mobility Francie. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k podávání návrhů společných česko-francouzských projektů s dobou řešení 2021–2022. Konec lhůty 30.6.2020.

13. 3. 2020

MŠMT: Mobility Rakousko. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2021–2022. Konec lhůty posunut do 5.6.2020.

2. 3. 2020

GA ČR: Standardní, juniorské, mezinárodní, excelentní projekty a LA Grant. Grantová agentura vyhlásila letošní soutěž o standardní, juniorské, mezinárodní projekty a LA granty v základním výzkumu s počátkem řešení od r. 2021. Konec lhůty posunut do 4.5.2020.

11. 2. 2020

Visegrad Grants. Granty na podporu regionální spolupráce. Datum odevzdání přihlášky: 1.6. a 1.10.2020.

11. 2. 2020

Visegrad+ Grants. Granty na podporu regionální spolupráce. Datum odevzdání přihlášky: 1.6. a 1.10.2020.

11. 2. 2020

Strategic Grants. Granty na podporu regionální spolupráce. Datum odevzdání přihlášky: 1.6. a 1.10.2020.

11. 2. 2020

H2020. V rámci programu Horizont 2020 byly otevřeny nové výzvy:
Železniční doprava Shift2Rail JU call proposals 2020
Výzva týkající se vodíku FCH2 JU call for proposals 2020
Clean Sky 2 Call for Proposals 11
Přihlášky se podávají pouze v anglickém jazyce přes elektronický systém.

11. 2. 2020

EUREKA. V rámci programu jsou vypsány výzvy týkající se pokročilých materiálů Multilateral call for projects: Advanced materials. Konec lhůty 30.6.2020.

7. 2. 2020

Zápis z 12. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 5. prosince 2019.

17. 1. 2020

Iniciační fond FSv. FSv otevírá další výzvu v rámci Iniciačního fondu, který je zřízen s cílem podporovat a zvyšovat úspěšnost v získávání mezinárodních projektů, podporovat mladé vědecké pracovníky a posilovat mezinárodní spolupráci. Termíny výzev: A - kontinuálně, B-E - vždy k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12., F - k 31.3.2020.

5. 12. 2019

Zápis z 11. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 10. října 2019.

2. 12. 2019

Fond na rozvoj mezinárodní mobility. Cílem Fondu je zlepšení stavu internacionalizace na fakultě, podpora příjezdů zahraničních studentů v různých formách studia a podpora výjezdů našich studentů a zaměstnanců. Žádosti se průběžně vyhodnocují vždy k: 31.3., 30.6., 30.9. a 15.12..

12. 11. 2019

H2020 V rámci programu Horizont 2020 byly otevřeny nové výzvy. Přihlášky se podávají pouze v anglickém jazyce přes elektronický systém. Konec lhůty je u jednotlivých výzev.

14. 10. 2019

RVVI na svých stránkách zveřejnila výsledky hodnocení výzkumných organizací za rok 2018.
Hodnocení vybraných výsledků (Modul 1): https://hodnoceni18.rvvi.cz/www/nebiblio
Oborové bibliometrické analýzy (Modul 2): https://hodnoceni18.rvvi.cz/www/biblio-obory

14. 10. 2019

Zápis z 10. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 16. května 2019.

30. 7. 2019

H2020 - akce Marie Skłodowska-Curie (Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA). Další nabídka: 2. Research and Innovation Staff Exchange.

17. 5. 2019

Zápis z 9. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 4. dubna 2019.

8. 4. 2019

Zápis z 8. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 7. února 2019.

(jsou zobrazeny všechny zprávy)

Po přihlášení se můžete registrovat k odběru novinek z této stránky.