Aktuální výzvy

 

Veřejná soutěž - popisTermín

TA ČR TREND

TA ČR vyhlásila 1. veřejnou soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje TREND (PP1).

Detaily k soutěži naleznete zde

Pokyny FSv k soutěži ke stažení

Kontakt: Bc. Lucie Richterová, l.8738, místnost C106

Konec lhůty
11.7.2019

Termín odevzdání návrhu projektu na FSv a EZOP: 28.6.2019

Potvrzení podání odesílá hlavní uchazeč - podnik.

Vnitřní soutěž o kapitálové prostředky na přístrojové vybavení pro rok 2020 v rámci Institucionálního plánu ČVUT.

V rámci Institucionálního plánu na rok 2020 je vyhlášena soutěž na přístrojové vybavení na rok 2020.

Více informací k otevřené výzvě je k dispozici zde
Přihláška investiční a přístrojové vybavení

Kontakt: Ing. Zuzana Baziková, l.8737, místnost C106

Termín na FSv: 30.6.2019, do 8 hod.

MŠMT - ČR - Polsko

MŠMT vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích programu Mobility k podávání návrhů společných česko-polských výzkumných projektů s dobou řešení 2020–2021.

Detaily k soutěži naleznete zde

Kontakt: Bc. Lucie Richterová, l.8738, místnost C106

Konec lhůty
18.6.2019

Termín podpisu návrhu projektu rektorem ČVUT a EZOP: 11.6.2019

Termín odeslání návrhu projektu datovou schránkou FSv: 17.6.2019, 10 h.

MŠMT - ČR - Indie

MŠMT vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-ACTION (2019LTAIN) pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se zaměřením na česko-indickou spolupráci.

Detaily k soutěži naleznete zde

Kontakt: Bc. Lucie Richterová, l.8738, místnost C106

Konec lhůty 31.7.2019

Termín podpisu návrhu projektu rektorem ČVUT a EZOP: 24.7.2019

Termín odeslání návrhu projektu datovou schránkou FSv: 30.7.2019, 10 h.

MŠMT - Mobility ČR - Německo

MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2020–2021.

Detaily k soutěži naleznete zde

Kontakt: Bc. Lucie Richterová, l.8738, místnost C106

Konec lhůty 31.5.2019

Termín podpisu návrhu projektu rektorem ČVUT a EZOP: 24.5.2019

Termín odeslání návrhu projektu datovou schránkou FSv: 30.5.2019, 10 h.

OP VVV - Mobility

V rámci programu OP VVV byla otevřena výzva č. 02_19_074 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - MSCA-IF III. Cílem výzvy je rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu prostřednictvím podpory kvalitních projektů, které byly v roce 2018 předloženy do výzvy Horizont 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions – Individual Fellowships – European Fellowships (H2020–MSCA-IF 2018), a které jsou uvedeny v "no money" seznamu.

Zájemce prosíme o kontaktování (viz níže) do konce dubna. (Bez předchozího souhlasu vedení nebude možné postupovat v přípravě žádosti o podporu)

Více informací k otevřené výzvě je k dispozici zde

Kontakt: Ing. David Pešek, l.9726, místnost Cs168

Konec lhůty: 30.8.2019

Interreg Central Europe

V rámci programu Interreg Central Europe byla otevřena výzva. Přihlášky se podávají pouze v anglickém jazyce přes elektronický systém.

Více informací k otevřené výzvě je k dispozici zde

Kontakt: Ing. Zuzana Baziková, l.8737, místnost C106

Konec lhůty: 5.7.2019

Termín podání na FSv k podpisu rektora: 26.6.2019 do 10 hod.

COST

V rámci programu COST byla otevřena výzva. Přihlášky se podávají pouze v anglickém jazyce přes elektronický systém.

Více informací k otevřené výzvě je k dispozici zde

Kontakt: Ing. Zuzana Baziková, l.8737, místnost C106

Konec lhůty: 5.9.2019

V případě podání projektu jej zadejte do aplikace EZOP.

Iniciační fond FSv

FSv otevírá 1. výzvu v rámci Iniciačního fondu, který je zřízen s cílem podporovat a zvyšovat úspěšnost v získávání mezinárodních projektů, podporovat mladé vědecké pracovníky a posilovat mezinárodní spolupráci.

Detaily naleznete: zde

Kontakt: Jana Frolíková, l.8736, místnost C109

Do termínu zde:

výzvy B a D vždy k 31.12., 31.3., 30.6., 30.9.

výzva A kontinuálně

Horizon 2020

EK průběžně vyhlašuje výzvy v rámcovém programu pro výzkum a inovace Horizon 2020.

Otevřené výzvy a připravovaná témata jednotlivých výzev jsou dostupné zde

Kontakt: Ing. Zuzana Baziková, l.8737, místnost C106

Konec lhůty: průběžně

GA ČR – podpora ERC žadatelů 2016

Grantová agentura České republiky vyhlašuje mezinárodní výzvu pro získávání ERC grantů v základním výzkumu. Podpora je určena řešitelům juniorských grantů GA ČR ze všech vědních oborů.

Výzva je průběžná. Detaily jsou dostupné zde

Kontakt: Bc. Lucie Richterová, l.8738, místnost C106

Konec lhůty: průběžně