Aktuální výzvy

 

Aktuálně:
Aktualizované informace jednotlivých národních poskytovatelů s ohledem na současnou situaci v souvislosti s pandemií.

Opatření předsednictva GA ČR ve věci způsobilých nákladů v běžících projektech v roce 2020.

 

Veřejná soutěž - popisTermín

TAČR: ÉTA

TAČR vyhlásila pátou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

Zadávací dokumentace dostupná zde

Prezenace a záznam webináře dostupné zde

Kontakt: Bc. Lucie Richterová, l.8738, místnost C106

Soutěžní lhůta končí: 15.10.2020

Termín vložení a schválení v EZOPu na FSv: 9.10.2020

Termín odeslání Potvrzení podání z datové schránky FSv: 14.10.2020

TAČR: Prostředí pro život PP3

TAČR vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí čtvrtou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, podprogram 3 – Dlouhodobé environmentální a klimatické perspektivy.

Tato soutěž je vyhlášena pouze pro výzkumné téma č. 7 – Socioekonomický výzkum v oblasti ŽP.

Zadávací dokumentace dostupná zde

Kontakt: Bc. Lucie Richterová, l.8738, místnost C106

Soutěžní lhůta končí: 27.10.2020

Termín vložení a schválení v EZOPu na FSv: 20.10.2020

Termín odeslání Potvrzení podání z datové schránky FSv: 26.10.2020

Iniciační fond FSv

FSv otevírá výzvu v rámci Iniciačního fondu, který je zřízen s cílem podporovat a zvyšovat úspěšnost v získávání mezinárodních projektů, podporovat mladé vědecké pracovníky a posilovat mezinárodní spolupráci.

Detaily naleznete: zde

Kontakt: Jana Frolíková, l.8736, místnost C109

Do termínu zde:

A - kontinuálně

B-E - vždy k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

F - k 30.9.2020

GA ČR – podpora ERC žadatelů 2016

Grantová agentura České republiky vyhlašuje mezinárodní výzvu pro získávání ERC grantů v základním výzkumu. Podpora je určena řešitelům juniorských grantů GA ČR ze všech vědních oborů.

Výzva je průběžná. Detaily jsou dostupné zde

Kontakt: Bc. Lucie Richterová, l.8738, místnost C106

Konec lhůty: průběžně