Aktuální výzvy

 

Veřejná soutěž - popisTermín

MŠMT: Mobility Francie

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k podávání návrhů společných česko-francouzských projektů s dobou řešení 2021–2022.

Detaily k soutěži naleznete: zde

Kontakt: Bc. Lucie Richterová, l.8738, místnost C106

Konec lhůty
30.6.2020

Termín odevzdání draftu projektu na FSv a EZOP:
22.6.2020 do 10 h

Termín odeslání projektu datovou schránkou za FSv:
29.6.2020 do 10 h

MŠMT: Mobility Rakousko

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2021–2022.

Detaily k soutěži naleznete: zde

Kontakt: Bc. Lucie Richterová, l.8738, místnost C106

Konec lhůty
5.6.2020

Termín odevzdání draftu projektu na FSv a EZOP:
1.6.2020 do 10 h

Termín odeslání projektu datovou schránkou za FSv:
4.6.2020 do 10 h

GA ČR: Standardní, juniorské, mezinárodní, excelentní projekty a LA Grant

Grantová agentura vyhlásila letošní soutěž o standardní, juniorské, mezinárodní projekty a LA granty v základním výzkumu s počátkem řešení od r. 2021.

Detaily k soutěžím: zde (v textu odkaz na další typy projektů)

Interní informace budou zveřejněny dodatečně.

Kontakt: Bc. Lucie Richterová, l.8738, místnost C106

Konec lhůty
4.5.2020

Termín odevzdání draftu projektu na FSv a EZOP:
27.4.2020 do 10 h

Termín odeslání projektu datovou schránkou za FSv:
30.4.2020 do 10 h

Visegrad Grants

Granty na podporu regionální spolupráce.
Uchazeči: alespoň 3 uchazeči ze států V4
Maximální délka projektu: 18 měsíců
Výše podpory: 100% (max. 15% režijních nákladů)

Více informací naleznete zde

Kontakt: Ing. Zuzana Baziková, l.8737, místnost C106

Datum odevzdání přihlášky: 1.6.2020 a 1.10.2020 do 12:00

Podání přihlášky probíhá přes systém V4, který se otevírá 30 dní před datem odevzdání

Visegrad+ Grants

Granty na podporu regionální spolupráce.
Uchazeči: alespoň 3 uchazeči ze států V4 a jeden ze západních Balkánských zemí nebo Zemí východního společenství
Maximální délka projektu: 18 měsíců
Výše podpory: 100% (max. 15% režijních nákladů)

Více informací naleznete zde

Kontakt: Ing. Zuzana Baziková, l.8737, místnost C106

Datum odevzdání přihlášky: 1.6.2020 a 1.10.2020 do 12:00

Podání přihlášky probíhá přes systém V4, který se otevírá 30 dní před datem odevzdání

Strategic Grants

Granty na podporu regionální spolupráce.
Uchazeči: 4 uchazeči ze států V4
Délka projektu: 12 - 36 měsíců
Výše podpory: 100% (max. 15% režijních nákladů)

Více informací naleznete zde

Kontakt: Ing. Zuzana Baziková, l.8737, místnost C106

Datum odevzdání přihlášky: 1.6.2020 a 1.10.2020 do 12:00

Podání přihlášky probíhá přes systém V4, který se otevírá 30 dní před datem odevzdání

EUREKA

V rámci programu jsou vypsány výzvy týkající se pokročilých materiálů Multilateral call for projects: Advanced materials

Více informací k otevřené výzvě je k dispozici zde

Kontakt: Ing. Zuzana Baziková, l.8737, místnost C106

Konec lhůty
30.6.2020 18:00

V případě podání projektu jej zadejte do aplikace EZOP.

MV ČR - IMPAKT 1

MV ČR vyhlašuje veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 IMPAKT 1. Uchazečem projektu může být pouze výzkumná organizace.

K soutěži je vyhlášen seminář, přihlášení zde

Detaily k soutěži naleznete zde

Kontakt: Bc. Lucie Richterová, l.8738, místnost C106

Konec lhůty
1.4.2020

Termín odevzdání draftu projektu na FSv a EZOP:
26.3.2020 do 10 h

Termín odeslání potvrzení podání datovou schránkou za FSv:
31.3.2020 do 10 h

GA ČR: ČR – Švýcarsko (LA Grant)

Švýcarská agentura Swiss National Science Foundation (SNSF) a Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašují společnou výzvu na podávání bilaterálních švýcarsko-českých projektů základního výzkumu.

Detaily k soutěži naleznete zde

Kontakt: Bc. Lucie Richterová, l.8738, místnost C106

Konec lhůty
1.4.2020

Termín odevzdání draftu projektu na FSv a EZOP:
27.3.2020 do 10 h

Termín odeslání projektu datovou schránkou za FSv:
31.3.2020 do 10 h

Interreg Rakousko - Česko

V rámci programu Interreg Rakousko - Česko je možno přihlásit se do projektu Fond malých projektů.

Více informací k otevřené výzvě je k dispozici zde

Fond malých projektů

Kontakt: Ing. Zuzana Baziková, l.8737, místnost C106

Konec lhůty
18.3.2020

Termín podání na FSv k podpisu rektora:
10.3.2020 do 12 hod.

H2020

V rámci programu Horizont 2020 byly otevřeny nové výzvy. Přihlášky se podávají pouze v anglickém jazyce přes elektronický systém.

Železniční doprava Shift2Rail JU call proposals 2020
- info zde

Výzva týkající se vodíku FCH2 JU call for proposals 2020
- info zde

Clean Sky 2 Call for Proposals 11
- info zde

Trusted digital solutions and Cybersecurity in Health and Care – zde

WIDESPREAD – zde

2018-2020 Digitising and Transforming European Industry and Services: Automated Road Transport – zde

Building a low-carbon, climate resilient future: Green Vehicles – zde

Integrating and opening research infrastructures of European interest – zde

Digitising and transforming European industry and services: digital innovation hubs and platforms – zde

 

Kontakt: Ing. Zuzana Baziková, l.8737, místnost C106Konec lhůty: 21.4.2020 17:00

Konec lhůty: 21.4.2020 17:00

Konec lhůty: 28.4.2020 17:00

Konec lhůty 22.4.2020

Konec lhůty 14.11.19

Konec lhůty 21.4.2020


Konec lhůty 21.4.2020

Konec lhůty 17.3.2020

Konec lhůty 22.4.2020


V případě podání projektu jej zadejte do aplikace EZOP.

Interreg Rakousko – Česká republika

Program spolupráce Interreg V-A Rakousko - Česká republika byl Evropskou komisí schválen dne 23. června 2015. Jako součást evropské politiky soudržnosti si Program klade za cíl podporovat udržitelnou přeshraniční spolupráci a napomáhat ke zlepšení ekonomické, sociální a územní integrace. Evropský fond pro regionální rozvoj poskytl na realizaci projektů přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskem prostředky ve výši okolo 98 mil. Eur.

Více informací k otevřené výzvě je k dispozici zde

Kontakt: Ing. Zuzana Baziková, l.8737, místnost C106

Konec lhůty
3.4.2020 do 14 hod.

Termín podání na FSv k podpisu rektora:
27.3.2020 do 12 hod.

H2020 – Akce "Marie Skłodowska-Curie" (Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA)

2. Research and Innovation Staff Exchange - podrobnější informace o akci zde

Kontakt: Ing. Zuzana Baziková, l.8737, místnost C106

Konec lhůty: 28.4.2020

Podání na FSv
do 10.4.2020

Iniciační fond FSv

FSv otevírá výzvu v rámci Iniciačního fondu, který je zřízen s cílem podporovat a zvyšovat úspěšnost v získávání mezinárodních projektů, podporovat mladé vědecké pracovníky a posilovat mezinárodní spolupráci.

Detaily naleznete: zde

Kontakt: Jana Frolíková, l.8736, místnost C109

Do termínu zde:

A - kontinuálně

B-E - vždy k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

F - k 31.3.2020

GA ČR – podpora ERC žadatelů 2016

Grantová agentura České republiky vyhlašuje mezinárodní výzvu pro získávání ERC grantů v základním výzkumu. Podpora je určena řešitelům juniorských grantů GA ČR ze všech vědních oborů.

Výzva je průběžná. Detaily jsou dostupné zde

Kontakt: Bc. Lucie Richterová, l.8738, místnost C106

Konec lhůty: průběžně