Aktuální výzvy

 

Aktuálně:
Informace jednotlivých národních poskytovatelů s ohledem na současnou situaci v souvislosti s pandemií.

Opatření předsednictva GA ČR ve věci způsobilých nákladů v běžících projektech v roce 2020.

TA ČR - předběžný harmonogram soutěží na rok 2021

 

Veřejná soutěž - popisTermín

TAČR – Mezinárodní projekty

M-ERA.NET – CALL 2021
Výzva je zaměřena na podporu projektů v oblasti materiálového výzkumu a inovací.
Podání návrhu projektu: 15.6.2021
Vyhlášení výsledků: leden 2022
Maximální výše podpory na projekt: 350 000 EUR
Maximální intenzita podpory na projekt: 85%
Maximální intenzita podpory pro výzkumné organizace: 100%
Uznatelné náklady: Osobní (mzdy + příslušenství, cestovné, subdodávky)
Neuznatelné náklady: Investice
Nepřímé náklady: 25% z přímých nákladů
více informací zde

QuantERA – CALL 2021
Výzva je zaměřena na podporu projektů v oblasti kvantových technologií
Podání návrhu projektu: 13.5.2021
Vyhlášení výsledků: prosinec 2021
Maximální výše podpory na projekt: 1 000 000 EUR
Maximální intenzita podpory na projekt: 85%
Maximální intenzita podpory pro výzkumné organizace: 100%
Uznatelné náklady: Osobní (mzdy + příslušenství, cestovné, subdodávky)
Neuznatelné náklady: Investice
Nepřímé náklady: 25% z přímých nákladů
více informací zde

DELTA 2 – soutěž je v přípravě
Podání návrhu projektu: 14.7.2021
Vyhlášení výsledků: listopad 2021
Maximální výše podpory na projekt: neomezená
Maximální intenzita podpory na projekt: 74%
Maximální intenzita podpory pro výzkumné organizace: 100%
Uznatelné náklady: Osobní (mzdy + příslušenství), cestovné, subdodávky, stipendia
Neuznatelné náklady: Investice
Nepřímé náklady: 25% z přímých nákladů
více informací zde

Česko – kanadský webinář k soutěži - termín 14.4.2021 – více info zde
Česko – tchajwanský webinář k soutěži - termín 12.4.2021 – více info zde
Česko – čínský webinář k soutěži - termín 13.4.2021 – více info zde

Kontakt: Ing. Zuzana Baziková, l.8737, místnost C106

 

Horizont Evropa

V rámci programu Horizont Evropa byly otevřeny nové výzvy. Přihlášky se podávají pouze v anglickém jazyce přes elektronický systém.

EIC Pathfinder Open 2021 (HORIZON-EIC-2021-PATHFINDEROPEN-01) – volba tématu dle řešitele, jde o podporu mezioborových týmů
Více informací zde

Training and Education on High Performance Computing (H2020-JTI-EuroHPC-2020-03) – specifická výzva pro vznik vzdělávacích programů, které se zaměří na využití High Performance Computing (HPC)
Více informací zde

Network Partnership (UCPM-2021-KN) – výzva se zaměřuje na vznik středisek odborných znalostí, která by měla spojit odborníky z různých oborů a zabývat se prevencí, připraveností a zvládáním katastrof
Více informací zde

Kontakt: Ing. Zuzana Baziková, l.8737, místnost C106

 

 

 

Konec lhůty:
19.5.2021 17:00

 

Konec lhůty:
1.7.2021 17:00

 

Konec lhůty:
1.6.2021 17:00

 

V případě podání projektu jej zadejte do aplikace EZOP

MZe: ZEMĚ

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci "Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017–2025, ZEMĚ" s počátkem řešení projektů v roce 2022.

Detaily k soutěži naleznete: zde

Online seminář: zde

Interní pokyny k soutěži ke stažení budou doplněny dodatečně.

Kontakt: Bc. Lucie Richterová, l.8738, místnost C106

Konec lhůty: 5.5.2021

Termín odevzdání draftu projektu na FSv a EZOP: 30.4.2021 do 10 h

Termín odeslání projektu datovou schránkou za FSv: 4.5.2021 do 10 h

MV: IMPAKT 1

Ministerstvo vnitra vyhlašuje 2. veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 (IMPAKT 1) podprogramu 1 Společné výzkumné projekty.

Detaily k soutěži naleznete: zde

Interní pokyny k soutěži ke stažení budou doplněny dodatečně.

Kontakt: Bc. Lucie Richterová, l.8738, místnost C106

Konec lhůty: 3.5.2021

Termín odevzdání draftu projektu na FSv a EZOP: 27.4.2021 do 10 h

Termín odeslání projektu datovou schránkou za FSv: 3.5.2021 do 10 h

MV: SECTECH

Ministerstvo vnitra vyhlašuje 1. veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Programu bezpečnostního výzkumu ČR 2021-2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH)

Detaily k soutěži naleznete: zde

Interní pokyny k soutěži ke stažení budou doplněny dodatečně.

Kontakt: Bc. Lucie Richterová, l.8738, místnost C106

Konec lhůty: 6.5.2021

Termín odevzdání draftu projektu na FSv a EZOP: 30.4.2021 do 10 h

Termín odeslání projektu datovou schránkou za FSv: 5.5.2021 do 10 h

TA ČR: TREND

TA ČR vyhlásila čtvrtou veřejnou soutěž v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND – Podprogram 2 – "Nováčci".

Detaily k soutěži naleznete: zde

Interní pokyny ke stažení: zde - nové 7.4.2021

Kontakt: Bc. Lucie Richterová, l.8738, místnost C106

Konec lhůty: 28.4.2021

Termín odevzdání draftu projektu na FSv a EZOP: 23.4.2021 do 10 h

Termín odeslání projektu datovou schránkou za FSv: 27.4.2021 do 10 h

GA ČR: Standardní a mezinárodní projekty, JUNIOR STAR, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP

Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvy k podávání návrhů standardních projektů, projektů JUNIOR STAR a v nové soutěži POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP. Mezinárodní projekty je možno podávat jako LA granty.

Detaily k soutěži naleznete: zde

Interní pokyny ke stažení: zde - nové 7.4.2021

Kontakt: Bc. Lucie Richterová, l.8738, místnost C106

Konec lhůty: 22.4.2021

Termín odevzdání draftu projektu na FSv a EZOP: 15.4.2021 do 10 h

Termín odeslání projektu datovou schránkou za FSv: 21.4.2021 do 10 h

TA ČR: THÉTA

Návrhy projektů podpořené v této veřejné soutěži by měly přispět k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru. Veřejná soutěž je vyhlášena ve všech třech podprogramech.

Detaily k soutěži naleznete: zde

Interní pokyny ke stažení: zde

Kontakt: Bc. Lucie Richterová, l.8738, místnost C106

Konec lhůty: 12.5.2021

Termín odevzdání draftu projektu na FSv a EZOP: 6.5.2021 do 10 h

Termín odeslání projektu datovou schránkou za FSv: 11.5.2021 do 10 h

Iniciační fond FSv

FSv otevírá výzvu v rámci Iniciačního fondu, který je zřízen s cílem podporovat a zvyšovat úspěšnost v získávání mezinárodních projektů, podporovat mladé vědecké pracovníky a posilovat mezinárodní spolupráci.

Detaily naleznete: zde

Kontakt: Jana Frolíková, l.8736, místnost C109

Do termínu zde:

A - kontinuálně

B-E - vždy k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

F - k 30.9.2020

GA ČR – podpora ERC žadatelů 2016

Grantová agentura České republiky vyhlašuje mezinárodní výzvu pro získávání ERC grantů v základním výzkumu. Podpora je určena řešitelům juniorských grantů GA ČR ze všech vědních oborů.

Výzva je průběžná. Detaily jsou dostupné zde

Kontakt: Bc. Lucie Richterová, l.8738, místnost C106

Konec lhůty: průběžně