Aktuální výzvy

 

Veřejná soutěž - popisTermín

TAČR: BiodivClim Call 2019

TA ČR zprostředkovává účast na mezinárodní výzvě na téma biodiverzity a klimatických změn.
Detaily k soutěži naleznete zde

Pokyny FSv k soutěži budou upřesněny.

Kontakt: Bc. Lucie Richterová, l.8738, místnost C106

Konec lhůty
5.11.2019

Termín odevzdání návrhu projektu na FSv a EZOP:
29.10.2019 do 10 h

EUREKA

V rámci programu EUREKA byla otevřena výzva Česká Republika - Španělsko. Přihlášky se podávají pouze v anglickém jazyce přes elektronický systém.

Více informací k otevřené výzvě je k dispozici zde

Kontakt: Ing. Zuzana Baziková, l.8737, místnost C106

Konec lhůty: 15.10.2019

V případě podání projektu jej zadejte do aplikace EZOP.

H2020 – Akce "Marie Skłodowska-Curie" (Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA)

2. Research and Innovation Staff Exchange - podrobnější informace o akci zde

 

 

3. Innovative Training Networks – podrobnější informace zde

 

Kontakt: Ing. Zuzana Baziková, l.8737, místnost C106

Konec lhůty: 28.4.2020
Podání na FSv do 10.4.2020

Konec lhůty: 14.1.2020
Podání na FSv do 20.12.2019

Fulbrightova stipendia

Fulbrightovy stipendijní programy financované českou a americkou vládou poskytují českým občanům příležitost studovat, provádět výzkum či vyučovat v USA. Českým vzdělávacím a výzkumným institucím pak dávají možnost získat pedagoga nebo vědce z USA.

Více informací zde

Kontakt: Ing. Zuzana Baziková, l.8737, místnost C106

Konec lhůty:
1.9.2019 a 1.2.2020

OP VVV - Mobility

V rámci programu OP VVV byla otevřena výzva č. 02_19_074 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - MSCA-IF III. Cílem výzvy je rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu prostřednictvím podpory kvalitních projektů, které byly v roce 2018 předloženy do výzvy Horizont 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions – Individual Fellowships – European Fellowships (H2020–MSCA-IF 2018), a které jsou uvedeny v "no money" seznamu.

Zájemce prosíme o kontaktování (viz níže) do konce dubna. (Bez předchozího souhlasu vedení nebude možné postupovat v přípravě žádosti o podporu)

Více informací k otevřené výzvě je k dispozici zde

Kontakt: Ing. David Pešek, l.9726, místnost Cs168

Konec lhůty: 30.8.2019

Iniciační fond FSv

FSv otevírá 1. výzvu v rámci Iniciačního fondu, který je zřízen s cílem podporovat a zvyšovat úspěšnost v získávání mezinárodních projektů, podporovat mladé vědecké pracovníky a posilovat mezinárodní spolupráci.

Detaily naleznete: zde

Kontakt: Jana Frolíková, l.8736, místnost C109

Do termínu zde:

výzvy B a D vždy k 31.12., 31.3., 30.6., 30.9.

výzva A kontinuálně

GA ČR – podpora ERC žadatelů 2016

Grantová agentura České republiky vyhlašuje mezinárodní výzvu pro získávání ERC grantů v základním výzkumu. Podpora je určena řešitelům juniorských grantů GA ČR ze všech vědních oborů.

Výzva je průběžná. Detaily jsou dostupné zde

Kontakt: Bc. Lucie Richterová, l.8738, místnost C106

Konec lhůty: průběžně