Formuláře a informace osobního oddělení a oddělení PaM

Osobní oddělení
Oddělení práce a mzdy

Souhlas s výkonem shodné výdělečné činnosti: - nové 15.3.2017
Žádost o souhlas s výkonem shodné výdělečné činnosti    DOC ; PDF - změna 4.4.2018
Informace k zákazu výkonu shodné výdělečné činnosti

Formuláře pro nástup a změny v pracovním poměru:
Průvodní list    DOC ; PDF
    - k nástupu zaměstnance do pracovního poměru nebo
    - k obnovení pracovního poměru
Žádost o přijetí do pracovního poměru    DOC ; PDF - změna 1.10.2018
Evidence docházky (Excel) a doporučení, jak s tímto souborem zacházet
Metodika upřesňující evidenci pracovní doby a doby odpočinku
Průvodní list ke změně pracovní smlouvy    DOC ; PDF
Nahlášení změny osobního příplatku    DOC ; PDF

Přehled o získaných titulech pro REDOP
Formulář Přehled o získaných titulech pro REDOP    DOC ; PDF
Seznam profesorů a docentů (externistů), kteří již mají v pers. modulu záznam o dosaž. titulech

Formuláře pro externí učitele:
Dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce s externím učitelem   DOC ; PDF - změna 18.9.2018
Pracovní výkaz externího učitele    Excel ; PDF
Vyúčtování externích učitelů    Excel ; PDF

Formuláře pro vyúčtování státních závěrečných zkoušek:
Dohoda o provedení práce    DOC ; PDF zkrácená verze - změna 18.9.2018
Dohoda o provedení práce/ Work Contract    DOC ; PDF anglicko-česká varianta - změna 18.9.2018
Vyúčtování SZZ    DOC ; PDF - změna 11.5.2018

Formuláře pro dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce:
Dohoda o provedení práce    DOC ; PDF - změna 18.9.2018
Dohoda o provedení práce/ Work Contract    DOC ; PDF anglicko-česká varianta
Dohoda o pracovní činnosti    DOC ; PDF - změna 18.9.2018
Zpráva o provedení práce    DOC ; PDF
Souhrnná zpráva o provedení práce    DOC ; PDF
Pracovní výkaz    Excel ; PDF

Dohoda o zabezpečení výuky a ostatní činnosti    Excel

Rozsah zastupování vedoucího katedry    DOC ; PDF

Návrh na výplatu odměn z grantu    Excel

Plán dovolených    Excel ; DOC ; PDF

Měsíční přehled pracovních cest    Excel

Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů    DOC ; PDF
Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů DS    DOC ; PDF - formulář jen pro DS

Návrh na přijetí zahraničního hosta na dlouhodobý pobyt    DOC ; PDF anglicko-česká varianta

Smlouva příkazní    DOC ; PDF   a   Použití Smlouvy příkazní - změna 25.6.2019

Žádost o vytvoření vztahu externí osoby (CRI - Centrální registr identit    DOC ; PDF - nové 3.4.2019

Výplatní termíny Fakulty stavební ČVUT - změna 7.11.2019

Jednotný postup pro zadávání inzerátů na FSv

 

Návod k vyplňování formulářů