Ochrana výsledků VaV

 

Tento postup platí od 1. ledna 2021 v návaznosti na Příkaz rektora č. 20/2020 (viz ott.cvut.cz).

Pro podávání přihlášek jsme pro vás vybrali několik základních kroků:

(platí do ukončení pilotního provozu nové metodiky)

 1. Připravte ohodnocení marketingového potenciálu výsledku.

 2. Připravte ohodnocení Technology readiness level (TRL) výsledku.

 3. Stáhněte si z EZOPu předlohu Hlášení (v sekci Vložit / Oznámení o duševním vlastnictví).

 4. Vyplňte předlohu.

 5. Založte v EZOPu nový záznam hlášení a vyplněnou předlohu vložte do systému.

 6. Vyčkejte na potvrzení Odboru pro transfer technologií o úplnosti podání.

 7. Po potvrzení přijde také notifikace vedoucímu pracoviště.

 8. Pokud vedoucí pracoviště doporučí uplatnění práva k výsledku, zavazuje se tím k uhrazení nákladů spojených s ochranou duševního vlastnictví. Pracoviště tím také získá právo na podíl na výnosech z komercionalizace výsledku. Žádost v EZOPu je pak automaticky doručena přes OTT k rektorovi k podpisu. Rozhodnutí o uplatnění je pak automaticky v EZOPu doručeno k původcům.

 9. Pokud vedoucí pracoviště do dvou týdnů nedoporučí uplatnění práva k výsledku, dostane notifikaci děkan fakulty.

 10. Pokud děkan doporučí uplatnění práva k výsledku, zavazuje se tím k uhrazení nákladů spojených s ochranou duševního vlastnictví. Fakulta tím také získá právo na podíl na výnosech z komercionalizace výsledku. Žádost v EZOPu je pak automaticky doručena přes OTT k rektorovi k podpisu. Rozhodnutí o uplatnění je pak automaticky v EZOPu doručeno původcům.

 11. Pokud děkan do dvou týdnů nerozhodne o uplatnění práva k výsledku, dostane notifikaci rektor.

 12. Pokud rektor doporučí uplatnění práva k výsledku, zavazuje se tím k uhrazení nákladů spojených s ochranou duševního vlastnictví. Rozhodnutí o uplatnění je pak automaticky v EZOPu doručeno původcům.

 13. Pokud rektor nerozhodne o uplatnění práva k výsledku, přechází duševní vlastnictví k výsledku původcům.