Doktorské studium

Na této stránce najdete informace o doktorském studiu na Fakultě stavební.

 

Aktuality

Aktuálně

Sledujte nástěnku doktorského studia!

Aktuálně

PŘIHLÁŠKY NA DOKTORSKÉ STUDIUM s nástupem od 1.10.2019

Aktuálně

Hodnocení studentů doktorského studia za období 2018/2019.

23. 5. 2019

Oznámení o obhajobě disertační práce Ing. Tomáše Kadlíčka

23. 5. 2019

Oznámení o obhajobě disertační práce Ing. Šárky Konášové

23. 5. 2019

Oznámení o obhajobě disertační práce Ing. Jakuba Šediny

21. 5. 2019

Pozvánka na seminář: ČSN 16907-4 Zemní práce. Úprava zemin vápnem a/nebo hydraulickými pojivy. Koná se v pondělí 3. června 2019 v místnosti B-574 od 16:00 hodin. Přednášejícím je Ing. Jaroslav Havelka - TPA ČR, s.r.o..

21. 5. 2019

Oznámení o obhajobě disertační práce Ing. Martina Hataje

21. 5. 2019

Oznámení o obhajobě disertační práce Ing. Jana Faltýnka

21. 5. 2019

Oznámení obhajobě disertační práce Ing. Vladimíry Linhartové

21. 5. 2019

Oznámení o obhajobě disertační práce Ing. Jana Havelky

21. 5. 2019

Oznámení o obhajobě disertační práce Ing. Tomáše Váchala, AT

21. 5. 2019

Oznámení obhajoby disertační práce Ing. Vitalie Kostina

21. 5. 2019

Pozvánka na kurz: Rétorika pro akademické pracovníky. Kurz pořádá MÚVS ČVUT ve dnech 27. a 28.5.2019 od 9:00 do 16:00 v Kolejní 2a, 5.patro č.523. Tento dvoudenní intenzivní kurz rétoriky nabízí účastníkům rozvoj dovedností, které jsou základem pro úspěšný proslov, prezentaci či přednášku. Modul se zaměřuje zejména na práci s hlasem, aby výsledný projev byl znělý, srozumitelný a poutavý a dále na nonverbální komunikaci, práci s publikem a trémou. Kurz předpokládá a vyžaduje aktivní účast po oba dny. Kurz je bezplatný. V případě zájmu o absolvování tohoto kurzu pište na email: magda.matuskova@cvut.cz.

20. 5. 2019

11. ročník architektonické soutěže pro studenty a mladé architekty do 33 let Young Architect Award 2019 - letos na téma: Nájemní bydlení. Uzávěrka přihlášek je 28.6.2019.

20. 5. 2019

Iniciační fond FSv. FSv otevírá další výzvu v rámci Iniciačního fondu, který je zřízen s cílem podporovat a zvyšovat úspěšnost v získávání mezinárodních projektů, podporovat mladé vědecké pracovníky a posilovat mezinárodní spolupráci. Termín do 30.6.2019.

20. 5. 2019

Fond na rozvoj mezinárodní mobility. Cílem Fondu je zlepšení stavu internacionalizace na fakultě, podpora příjezdů zahraničních studentů v různých formách studia a podpora výjezdů našich studentů a zaměstnanců. Žádosti se průběžně vyhodnocují vždy k: 31.3., 30.6., 30.9. a 15.12.2019.

16. 5. 2019

Letní konverzační kurz angličtiny pro doktorandy a zaměstnance ČVUT. Kurz probíhá od 3.6. do 14.6.2019 každý všední den dopoledne v prostorách Fakulty elektrotechnické v Dejvicích. Cena 1000 Kč.

16. 5. 2019

Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze hledá spolupracovníka na pozici vědecký pracovník junior (ž/m). Uzávěrka přihlášek 31.5.2019.

14. 5. 2019

Oznámení o obhajobě disertační práce Ing. Jana Trejbala

... dalších 20 zpráv