Ocenění Patrimonium pro futuro za soustavný výzkum v oblasti továrních komínů

Ocenění Patrimonium pro futuro za soustavný výzkum v oblasti továrních komínů

Ing. Martin Vonka, Ph.D., a Mgr. Michal Horáček z Fakulty stavební ČVUT z Katedry konstrukcí pozemních staveb, kteří se věnují tematice továrních komínů jako ohroženému typu kulturního dědictví a snaží se ji dostat do povědomí široké veřejnosti, získali za svoji práci ocenění Patrimonium pro futuro v kategorii Prezentace a popularizace. Cena je udělována Národním památkovým ústavem.

Dokumentace, evidence, prezentace a návrhy konverzí

Téma továrních komínů, jejich architektura, typologie nebo symbolika byla v ČR dříve registrována víceméně jen určitou skupinou nadšenců. Díky Martinu Vonkovi a Michalu Horáčkovi bylo ale téma uchopeno a prezentováno tak, že dnes rezonuje jak mezi odbornou, tak i širokou veřejností. Díky jejich výzkumu vyšlo několik knih, konají se výstavy i další akce.

Velký díl jejich práce proběhl v rámci projektu MK ČR Dokumentace, evidence, prezentace a návrhy konverzí továrních komínů jako ohrožené skupiny památek průmyslového dědictví na území České republiky, který trval v letech 2016–2020 a byl řešen na Fakultě stavební ČVUT v Praze.

Ocenění Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe se uděluje za mimořádné realizace a počiny v oblasti památkové péče.

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.