Architecture and Building Engineering

Doktorský studijní program
Architektura a stavitelství

Doktorský studijní program je zaměřen na prohlubování vědních oborů architektury a stavitelství, pojatých jako harmonie techniky, spojující inženýrské a konstrukční stavitelství s urbanismem, architekturou a designem.

Charakteristika

„Fabricia et ratiocinatia“

„Řemeslo a duševní práce“ architektů a stavitelů po staletí zásadním způsobem formují prostředí pro život člověka. Po celou dobu vývoje je specifikem tohoto oboru jeho rozvoj prostřednictvím formulování teoretických postulátů i odborného vzdělávání. Aktuální témata tohoto oboru se věnují především oblasti trvale udržitelného stavitelství na straně jedné, na druhé pak zachování architektonického dědictví pro budoucí generace. Spolu s tím hledá adekvátní odezvy v moderní architektuře a stavitelství dnešní bouřlivý rozvoj moderních materiálů a technologií. Všem, kteří se ve své profesní praxi nespokojí s pouhým uplatňováním již existujících postupů, ale chtějí aktivně přispět k podílu na celkovém rozvoji oboru, je určen doktorský studijní obor Architektura a stavitelství.

Uplatnění

Absolventi najdou nejširší uplatnění, mimo jiné jako:

Kontakt

Garant a předseda oborové rady doktorského studijního programu
Architektura a stavitelství

Responsible: prof. Dr. Ing. Bořek Patzák