Organizational Structure

Organizational structure

Self Governing Academic bodies
Dean
Academic Senate
Scientific Council
Disciplinary Commission
Faculty Registrar
Student Ombudsman
Vice-Dean for Education
Vice-Dean for Science and Research
Vice-Dean for International Relations
Vice-Dean
for Construction
Dean’s Collegium​
Dean’s Gremium
Board of
Experimental Centre
Board of Centre of Experimental Geotechnics
Board of Water Management Experimental Centre
Departments and Workplaces
Departments
Research Workplaces
Research Workplaces at Departments
Accredited Testing Laboratory
Service Facilities
Educational Facilities
Self Governing Academic bodies
Dean
Vice-Dean for Development and External Relations
Vice-Dean for Education
Vice-Dean for Science and Research
Vice-Dean for International Relations
Vice-Dean for Construction
Dean’s Gremium
Board of Experimental Centre
Board of Centre of Experimental Geotechnics
Board of Water Management Experimental Centre
Departments and Workplaces
Departments
Research Workplaces
Research Workplaces at Departments
Accredited Testing Laboratory
Service Facilities
Educational Facilities
Academic Senate
Scientific Council
Disciplinary Commission
Faculty Registrar
Student Ombudsman

Responsible: prof. Jiří Máca, CSc.

prof. Ing. Jiří Máca, CSc., FEng.

Faculty Dean

 • Graduate of Faculty of Civil Engineering CTU in Prague, branch of Structural and Transportation Engineering
 • Ing. (1976 – 1981), CSc. (1983 – 1987), doc. (1997), prof. (2007)
 • Habilitation thesis: Rate Dependent Analysis of Concrete Structures, professor appointment proceedings in the branch of Theory of Building Structures and Materials
 • In 2019, elected member of Engineering Academy of the Czech Republic (FEng.)
 • Since 2018, FCE CTU Dean
 • Since 2018, member of CTU Scientific Council
 • Since 2008, Head of Department of Mechanics
 • Since 2003, member of FCE CTU Scientific Council (Chair since 2008)
 • Author of more than 100 professional articles, for excellent results in university studies he received the Minister of Education of the Czech Republic Award, for the second time he received this award for a project addressing dynamic response of turboset foundations. He conducts research into numerous prestigious grant projects (GA ČR, TA ČR, NAKI, FRVŠ, research plans, Centre for Effective Transport Infrastructure-CESTI)
 • In his scientific and research activities, he focuses on numerical modelling in structural mechanics, dynamics of building structures (interaction of structures and vehicles, effects of moving persons, seismic resistance of building structures).


His hobbies include hiking, he likes the Austrian and Swiss Alps, but also the peace and quiet of the Krušné Mountains and Crete. He is interested in history of the Middle Ages, enjoys travelling around vineyards and wine cellars, his favourite grape variety is Kerner.

​​Academic Senate

The Faculty Academic Senate is a self-governing representative body. Its members are elected from among the academic community members (Faculty academic staff and students of all implemented study programmes). The Senate of the Faculty of Civil Engineering has 30 members, who are elected by direct and secret vote. The Senate has two chambers; the Academic Staff Chamber at the Faculty of Civil Engineering has 18 members, and the Student Chamber 12 members, the Academic Senate’s term of office is three years. 

The Senate, e.g., decides on the proposal for the Dean’s appointment, approves the conditions for admission to study, decides on the establishment, fusion, merger, division or dissolution of the Faculty departments on the Dean’s proposal, approves drafts of internal Faculty regulations, the allocation of funds and controls their use.

Scientific Council

The Scientific Council is a self-governing body of the Faculty. It is mostly involved in scientific, research and other creative activities at the Faculty. Its Chair is the Dean, who convenes its sessions. The Scientific Board’s term of office is four years, the members are appointed by the Dean with the consent of the Academic Senate. At least one third of the members must be from outside the CTU academic community; they are distinguished representatives of the fields of specialization in which the Faculty is engaged. 

Within its activity, the Council discusses the Faculty strategic plan, approves proposals for study programmes at the Faculty, presents plans for applications for accreditations, extension or prolongation of accreditations of study programmes and branches of habilitation and professorship appointment proceedings to the Rector, and participates in habilitation and professor appointment proceedings.

Disciplinary Commission

The Disciplinary Commission is a Faculty body. Its task is to discuss disciplinary offenses of the Faculty students, such as plagiarism or cheating during exams. The Commission submits its draft decisions to the Faculty Dean.

The Commission is composed of the Faculty employees and students, its members’ term of office is two years. The Commission’s proceedings and decisions are not public. 

The Commission’s activity is regulated by the Disciplinary Code for Students of CTU: Internal CTU Regulations – Public web – Czech Technical University in Prague (cvut.cz)

Information about the composition of the FCE Disciplinary Commission is available here: Disciplinary Commission — FCE CTU (cvut.cz)

Ing. PETR MATĚJKA, Ph.D.

Faculty Bursar

 • Graduate of Faculty of Civil Engineering CTU in Prague, branch of Management and Economics in the Building Industry
 • Ing. (2004 – 2010), Ph.D. (2010 – 2017)
 • Since 2020,  FCE CTU Bursar
 • Previously he worked at FCE Department of Construction Management and Economics
 • His professional interests include Building Information Modelling (BIM), risks and optimizations. At the same time, he is involved in the modernization of BIM related instruction and teaching activities at the level of individual courses and study programmes, both at the Faculty and the national level.

 

He has two small children and spends all his free time with his family. He is interested in modern technology, and if he had more time, he would devote part of it to computer games. He enjoys searching the objectively best possible solutions to various situations. He is a teacher at heart and loves disseminating and sharing knowledge of all sorts.

Helena Hexnerová, Martin Dočkal

Ombudsmen

The role of ombudsmen is to help create an equal, welcoming and safe learning environment and to evaluate students´ complaints and proposals. These motions may relate to issues that cannot be addressed within the Faculty standards. Assistance is offered in matters of addressing inequitable, unfair and unjust treatment; in discrimination issues and safe environment concerns. Ombudsmen can assist in formulating a report, mediating or conducting a mediation meeting.
Ombudsmen do not have decision-making powers, they cannot interfere in academic processes, and they also try to act pre-emptively.
Neutrality, independence and impartiality are essential to the ombudsman´s work. All communication with students is confidential. The objective towards which the ombudsmen´s actions are always focused is agreement.

prof. Ing. KAREL KABELE​, CSc.

proděkan pro rozvoj a vnější vztahy

zástupce děkana

 • Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze, obor Pozemní stavby, zaměření Teorie a technika tvorby vnitřního prostředí budov
 • Ing. (1979 – 1984), CSc. (1994 – 1998), doc. (2003), prof. (2006)
 • Habilitační práce: Modelování a simulace energetického chování budov, jmenovací řízení v oboru Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
 • Od roku 2018 proděkan pro rozvoj a vnější vztahy a zástupce děkana
 • Od roku 2010 člen Vědecké rady FSv ČVUT
 • Od roku 2004 vedoucí Katedry technických zařízení budov
 • Autor mnoha článků a odborných publikací, mj. spoluautor několika norem a monografií – např. ČSN 730331 Energetická náročnost budov – Typické hodnoty pro výpočet. Pod jeho vedením vznikl Národní kalkulační nástroj pro stanovení energetické náročnosti budov a Certifikovaná metodika pro hodnocení kvality prostředí budov.
 • Ve vědecko-výzkumné oblasti se zabývá se problematikou energetických systémů a kvalitou vnitřního prostředí budov z hlediska jejich navrhování, modelování, simulace i optimalizace a interakcí systémů s budovou. Je garantem a spolutvůrcem magisterského studijního programu Budovy a prostředí a mezifakultního programu Inteligentní budovy.

K zálibám patří individuální cestování, s oblibou navštěvuje místa spojená s filmovými a literárními  příběhy mimo turistické lokality, ale zároveň si rád odpočine při práci na svojí chalupě v Podkrkonoší. Relaxovat umí i s knihou, upřednostňuje klasické sci-fi a autory jako třeba A. C. Clarke, Brian W. Aldiss nebo Ray Bradbury.

prof. Ing. arch. Ing. ZUZANA PEŠKOVÁ, Ph.D.

Vice-Dean for Education

 • Graduate of Faculty of Civil Engineering CTU in Prague, branches of Building Structures and Architecture and Building Sciences
 • Ing. (1998 – 2004), Ph.D. (2004 – 2007), Ing. arch. (2008 – 2009), doc. (2012), prof. (2018)
 • Habilitation thesis: Changes in the Czech Village, professor appointment proceedings in the branch of Architecture and Building Sciences
 • Since 2018, FCE CTU Vice-Dean for Education
 • Since 2018, member of FCE CTU Scientific Council
 • Author of 8 professional books and many other publication activities, e.g.: Graphic Presentation of Architecture: Pešková, Z.; Svatoš, J.; Kašpar, J.; Mezera, J.; Ševčík, V.; Kárník, J.; Chvojka, I.; Antošová, E. et al.; Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2019. ISBN 978-80-01-06637-9.
 • Her scientific and research activities focus on rural space and housing for the elderly in the countryside. She also engages in graphics and presentation of architecture. Her main area of study are surveying systems of our settlements.


She is fond of children and animals of all sorts, mainly horses and dogs. She has a lot of hobbies. They includes, among other things, books, from their production to reading, and creative artwork of any type. She goes in for ceramics, drawing, photography, cooking and sewing. Her weaknesses are sweets and black coffee.

prof. Dr. Ing. BOŘEK PATZÁK

Vice-Dean for Science and Research

 • Graduate of Faculty of Civil Engineering CTU in Prague, branch of Structural and Transportation Engineering
 • Ing. (1988 – 1993), Dr. (1993– 1997), doc. (2002), prof. (2010)
 • Habilitation thesis: Computational Aspects of Nonlocal Material Models, professor appointment proceedings in the branch of Theory of Building Structures and Materials
 • Since 2018, FCE CTU Vice-Dean for Science and Research
 • Author or co-author of numerous publications in high impact journals, 4 chapters in books and other articles in journals and conference proceedings. Author of original programmes for OOFEM finite element analysis (www.oofem.org) and MuPIF integration platform for multi-physics simulations (www.mupif.org)
 • In science, he focuses mainly on numerical methods in mechanics, parallel algorithms, software development for scientific and technical calculations. He has been the researcher of many prestigious international projects.


A passionate hobby runner, but enjoys hiking, too, likes spending time outdoors and especially in the mountains. He is also a beekeeper, organizes a beekeeping group (CTU Bees) at the Faculty, so we have our original Faculty honey
.

prof. Dr. Ing. KAREL PAVELKA

Vice-Dean for International Relations

 • Graduate of Faculty of Civil Engineering CTU in Prague, branch of Geodesy and Cartography
 • Ing. (1982–1987), Dr. (1992–1997), doc. (2006), prof. (2009)
 • Habilitation thesis: Implementation of Modern Technologies in Digital Image Documentation of Objects, professorship appointment proceedings in the branch of Geodesy and Cartography
 • Since 2008, FCE CTU Vice-Dean for International Relations
 • Since 2018, Head of Department of Geomatics
 • Author of a number of books and university teaching materials in the field of geodesy, photogrammetry, remote sensing and documentation of heritage buildings and many articles published both in the Czech Republic and abroad.
 • In research, he has been extensively involved in photogrammetry and laser scanning to document heritage buildings, including interesting objects of mining science, currently applying virtual reality. He has participated in several international projects and expeditions, e.g., expeditions to Peru (documentation of geoglyphs in the Nasca area), Greenland (measurement of glacier movement), expert work in Iraqi Kurdistan (documentation of the Al-Qala Citadel in Erbil, historic bridge in Zakho, madrasas in Amadia, or documentation of Prophet Nahum’s shrine in Alqoshi or archeological sites around the cities of Koyi and Machmur) and many others. In the Czech Republic, e.g., he is the author of photogrammetric documentation of Charles Bridge, Baroque sculptures in Kuks using laser scanning and documentation of prominent Baroque buildings by means of photogrammetry and laser scanning. He has been the researcher of numerous prestigious grant projects.

 

His interest in astronomy and maps also prompted him to study at the Faculty. In addition, he loves mountains, snow and ice, with an international team he has camped out in Norway in winter, repeatedly visited Iceland and Greenland. He almost perished in the Huascarán massif in the Andes, wandered in Patagonia. To clear his head of paperwork, he devotes his free time to horses.

Ing. ADAM VOKURKA, Ph.D.

Vice-Dean for Construction

 • Graduate of Faculty of Civil Engineering CTU in Prague, branch of Environmental Engineering 
 • Ing. (1992-1998), Ph.D. (1998-2005)
 • Since 2018, FCE CTU Vice-Dean for Construction
 • Since 2000, he has been engaged at the Department of Landscape Water Conservation
 • He is actively involved in activities of professional organizations and societies (ČKAIT, ČSSI, SIA)  
 • In his professional work, he specializes in the torrent sediment regime, optimization of sediment transport in torrents and gated structures built on them. He also addresses topics related to stream and torrent training, historical systems of stone gated structures, blockhouse and nature-friendly structures used in training rivers. 


He likes returning regularly to the Šumava Mountains, where he comes from. Professionally, he often travels around localities of the Jizera, Krušné or Doupov Mountains, in the Šumava Mountains and in the Bohemian Forest, where he tries to combine work and leisure in nature. His recent hobby is collecting old professional books on water management structures and building structures. 

prof. Ing. KAREL KABELE​, CSc.

Vice-Dean for Development

 • Graduate of Faculty of Civil Engineering CTU in Prague, branch of Building Structures, specializing in Theory and Technology of Creating Internal Environment of Buildings
 • Ing. (1979 – 1984), CSc. (1994 – 1998), doc. (2003), prof. (2006)
 • Habilitation thesis: Modelling and Simulation of Building Energy Behaviour, professor appointment proceedings in the branch of Theory of Building Structures and Materials
 • Since 2018, FCE CTU Vice-Dean for Development
 •  Since 2010, member of FCE CTU Scientific Council
 •  Since 2004, Head of Department of Environmental and Indoor Building Services Engineering
 • Author of many articles and professional publications, among others, co-author of several standards and monographs – e.g. ČSN 730331 Energy Performance of Buildings – Typical Values for Calculation. Under his leadership, the National Calculation Tool for Determining Energy Performance of Buildings and Certified Methodology for Assessing Building Environment Quality were developed.
 • In his research, he addresses the issues of energy systems and internal environment quality of buildings in terms of their design, modelling, simulation and optimization, and interactions of systems with buildings. He is the guarantor and co-founder of the Master’s degree study programme of Buildings and Environment and the interfaculty programme Intelligent Buildings.


His hobbies include individual travel, he likes visiting places connected with movie and literary stories off the beaten track, but, at the same time, enjoys relaxing by working at his cottage in the Krkonoše foothills. He can also relax by reading a book, preferring classic sci-fi and authors like A. C. Clarke, Brian W. Aldiss or Ray Bradbury.