Znalecká činnost

Znalecká činnost

Fakulta stavební je vrcholovým znaleckým pracovištěm. Její znalecký ústav je zapsán ve II. nejkvalifikovanějším oddílu znaleckých ústavů se zvláštní specializací pro tyto obory znalecké činnosti: Stavebnictví, Geodézie a kartografie, Ekonomika, Projektování. V rámci určitých odvětví patří znalecký ústav Fakulty stavební mezi několik málo pracovišť v České republice, jež mohou dané znalecké činnosti provádět. U některých specializací je pak jediným pracovištěm v ČR.

 • technologie, vlastnosti stavebních hmot,
 • statiku a dynamiku,
 • vady a poruchy,
 • rekonstrukce staveb,
 • dopravní inženýrství,
 • ocelové a dřevěné konstrukce;
 • architekturu a stavitelství,
 • architekturu veřejného prostoru,
 • památkovou péči – obnovu nemovitých kulturních a národních kulturních památek, architektonickou realizaci v památkově chráněných územích, architekturu krajiny a sídel;
 • řízení stavebních projektů.
 • inženýrskou geodézii,
 • geodetické informace pro katastr nemovitostí.
 • oceňování nemovitostí,
 • rozpočtování a ceny ve stavebnictví.
 • architektonické návrhy a projekty,
 • návrhy a projektování veřejného prostoru,
 • památkovou péči – návrhy a projekty nemovitých kulturních a národních kulturních památek, architektonické projekty v památkově chráněných územích, předprojektovou přípravu – stavebně-technické a stavebně-historické průzkumy, návrhy a projekty krajiny a sídel.

Korespondenční adresa

Referát znalecké činnosti
Fakulta stavební ČVUT v Praze
Thákurova 7
166 22 Praha 6

 

Fakulta Stavební je členem Komory soudních znalců ČR

Fakulta stavební je dlouholetým členem Komory soudních znalců ČR.
Obory její znalecké činnosti jsou Stavebnictví, Geodézie a kartografie, Ekonomika, Projektování

Prostřednictvím tohoto členství je Fakulta stavební členem nadnárodní organizace EuroExpert sdružující více než 50 000 forenzních odborníků, znalců a expertů z EU.

Fakulta Stavební pořadatelem Mezinárodní znalecké a expertní konference

Fakulta prostřednictvím svého znaleckého ústavu, spolu s Komorou soudních znalců ČR a dalšími partnery, pravidelně každoročně od roku 2002 pořádá v evropském měřítku zcela ojedinělou mezinárodní znaleckou a expertní konferenci https://www.expertconf.com/.

Konference se věnuje znaleckým expertízám a dokazování při arbitrážích v oblasti stavebnictví, úloze mezinárodních obchodních sporů etc. Na případových studiích se účastníci seznamují s praktickými příklady z praxe u případových studií, řešení sporů, případně havárií. Projednávány jsou i různé podoby účasti znalce v alternativních postupech řešení sporů (ADR). 

Konference se účastní experti z oblasti stavebnictví, vedoucí představitelé znaleckých organizací, advokáti, právníci, soudci, mezinárodní arbitři a mediátoři, specialisté v oboru alternativních způsobů řešení sporů ve stavebnictví.

Za obsah odpovídá: prof. Dr. Ing. Bořek Patzák