Publikace Praha kamenná představuje kamenické řemeslo a jeho vývoj

Publikace Praha kamenná představuje kamenické řemeslo a jeho vývoj

Jaké stopy po historických nástrojích se našly na pražských historických stavbách a artefaktech z kamene a jak tyto nástroje vypadaly?

To se odborníci i zájemci z řad veřejnosti mohou dozvědět z publikace Praha kamenná s podtitulem Kamenické opracování historických staveb Hlavního města Prahy, která je kritickým katalogem stejnojmenné výstavy, jež se konala v minulém roce u Karlova mostu.  Publikace na úctyhodných 680 stranách mapuje opracování kamene od románského období po 20. století, dokumentuje vývoj tradičního řemesla na uceleném území Pražské památkové rezervace a několika příkladů v její blízkosti a vše je zasazeno do kontextu evropského vývoje kamenického řemesla. Kniha je určena laické i odborné veřejnosti a bude ji možno zakoupit v prostorách Muzea Karlova mostu. Křest knihy, jejímž autorem je Michal Cihla a kol., proběhl 20. prosince za účasti odborníků, kteří se na knize podíleli – zástupců z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR, z Kateder geotechnikygeomatiky Fakulty stavební ČVUT a Národního památkového ústavu. Kniha byla slavnostně pokřtěna prachem z lomu Cava Magi v Tarquinii ve střední Itálii, který byl využíván k těžbě stavebního kamene již ve 4. stol. př.n.l.

Křest publikace – hlavní autor knihy PhDr. Michal Cihla a Mgr. Kateřina Kovářová, Ph.D., která působí na Katedře geotechniky Fakulty stavební ČVUT

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.