Výstava „Česká vrcholná gotika v modelech“

Výstava "Česká vrcholná gotika v modelech"

studentů programu Architektura a stavitelství Fakulty stavební ČVUT

1. 4. – 30. 11. 2022

fantastické modely středověké architektury

Fakulta stavební ČVUT v PrazeČeské muzeum stříbra v Kutné Hoře vás zvou výstavu

„Česká vrcholná gotika v modelech studentů programu Architektura a stavitelství Fakulty stavební ČVUT“

KDY: od 1. 4. do 30. 11. 2022 
KDE: České muzeum stříbra – Hrádek, Barborská 28, Kutná Hora
informace o otvírací době a vstupném

O výstavě

Expozice představuje na 20 fyzických modelů staveb vrcholné gotiky. Modely jsou v měřítku 1:100 a pracovali na nich studenti a pedagogové programu Architektura a stavitelství Fakulty stavební ČVUT v Praze v rámci volitelného předmětu Architektonické modely.

Nejnáročnější fázi přípravy celé expozice představovaly podklady pro výrobu modelů. „Jejich shánění často vypadalo jako detektivní pátrání. U řady staveb jsou podklady jen v náznaku, takže jsem se inspiroval třeba obdobnými stavbami ze stejného období či stavěné stejnou stavební hutí. Vždy jsem se ale snažil, aby model mohl co nejvíce odpovídat realitě,“ vysvětluje autor podob Ing. arch. Vojtěch Dvořák. Většinu modelů přitom konzultoval s odborníky, převážně z NPÚ Praha, Akademie věd ČR či Muzea HMP, a informace dále doplňoval dalšími dostupnými prameny z archivů a knihoven.

Autoři výstavy: Ing. arch. Vojtěch Dvořák a Ing. Michal Chalupa
z Katedry architektury FSv ČVUT v Praze

Záštitu nad výstavou převzal děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze prof. Ing. Jiří Máca, CSc.