Informace z fakulty

Aktuálně

Promoce absolventů magisterských studijních oborů FSv se konají dne 17. září 2019 v Betlémské kapli.

Aktuálně

Promoce absolventů bakalářských studijních oborů FSv se konají ve dnech 18. a 19. září 2019 v Betlémské kapli.

8. 8. 2019

Děkan FIT ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení 2 míst: profesor/docent v oboru virtuální realita, grafika. Uzávěrka přihlášek 11.9.2019.

8. 8. 2019

Děkan FIT ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení 2 míst: odb. asistent v oboru virtuální realita, grafika. Uzávěrka přihlášek 11.9.2019.

1. 8. 2019

Nové semináře ČKAIT konané v září a říjnu 2019.

30. 7. 2019

Děkan FIT ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení míst: 2 místa odborných asistentů v oboru číslicový návrh a vestavné systémy. Uzávěrka přihlášek 30.8.2019.

30. 7. 2019

ČVUT v Praze - Rektorát, odbor hospodářské správy přijme zahradníka. Uzávěrka přihlášek 31.8.2019.

1. 7. 2019

Přehled obhájených disertací od roku 1994 do 30.6.2019.

1. 7. 2019

Pozvánka na výstavu: Václav IV. - král ve stínu svého otce. Výstava se koná v Českém muzeu stříbra v Kutné Hoře od 9.7. do 17.11.2019. Součástí výstavy jsou modely a panely, které jsou výsledkem práce pedagogů a studentů oboru Architektura a stavitelství na katedře architektury a jedná se o historické modely staveb období Václava IV. Jde o stavby, které se nedochovaly, změnily podobu, nebyly dostavěny nebo byly navrženy a nikdy nevznikly. Vernisáž proběhne 11. 7. od 17:30 ve výstavní síni Hrádku (Barborská 28).

1. 7. 2019

Vyhlášení 8. ročníku studentské soutěže Nakladatelství Academia. Soutěž vyhlašuje Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. a divize Nakladatelství Academia. Do soutěže je možné přihlásit magisterské diplomové práce obhájené v termínu 15. 10. 2018 až 15. 10. 2019 (soutěž je určena pro studenty do 28 let, jejichž práce byla obhájena se známkou výborně). Uzávěrka přihlášek je 31.10.2019.

13. 5. 2019

Společnost Siemens, s. r. o. vyhlašuje již 22. ročník Ceny Wernera von Siemense. Odevzdání soutěžních návrhů je do 30.11.2019.

23. 4. 2019

Pozvánka na 14. ročník mezinárodní konference Local Mechanical Properties 2019. Konferenci pořádá FSv pod záštitou děkana prof. Jiřího Máci ve dnech 6.- 8.11.2019 v Praze (na CIIRC).

4. 10. 2018

Celoživotní vzdělávání v rámci doktorského studia.

(jsou zobrazeny všechny zprávy)