Informace z fakulty

24. 5. 2019

UCEEB vypisuje výběrové řízení na pozici: projektový manager v oblasti fotovoltaiky. Uzávěrka přihlášek 21.6.2019.

22. 5. 2019

UCEEB vypisuje výběrové řízení na pozici: samostatný laborant - měření měničů. Uzávěrka přihlášek 27.5.2019.

16. 5. 2019

Archív ČVUT přijme archiváře. Uzávěrka přihlášek 30.6.2019.

16. 5. 2019

Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze hledá spolupracovníka na pozici vědecký pracovník senior (ž/m). Uzávěrka přihlášek 31.5.2019.

16. 5. 2019

Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze hledá spolupracovníka na pozici vědecký pracovník junior (ž/m). Uzávěrka přihlášek 31.5.2019.

14. 5. 2019

Dean of the Faculty of Civil Engineering CTU in Prague welcomes applications for a position of: Junior Postdoctoral Researcher in the framework of the Operational Programme Research, Development and Education call International Mobility of Researchers PK124. Uzávěrka přihlášek 15.6.2019.

14. 5. 2019

Dean of the Faculty of Civil Engineering CTU in Prague is announcing tenders for the position: Senior researcher for Mobility within the OP VVV call for International Research Workers Mobility project PK133. Uzávěrka přihlášek 14.6.2019.

13. 5. 2019

Společnost Siemens, s. r. o. vyhlašuje již 22. ročník Ceny Wernera von Siemense. Odevzdání soutěžních návrhů je do 30.11.2019.

13. 5. 2019

Děkan Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení 2 míst profesorů/docentů. Uzávěrka přihlášek 14.6.2019.

13. 5. 2019

Děkan Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení 2 míst odborných asistentů. Uzávěrka přihlášek 14.6.2019.

13. 5. 2019

Dean of the Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague is offering the following job position: Junior post-doc researcher for Mobility within the OP RDE Challenges of the International Researcher Mobility P1K123. Uzávěrka přihlášek 9.6.2019.

13. 5. 2019

Dean of the Faculty of Civil Engineering CTU in Prague is announcing the selection process for the position of Senior Expert for Mobility within the OP VVV call International Mobility of Academics and Researchers PK101. Uzávěrka přihlášek 8.6.2019.

13. 5. 2019

Dean of the Faculty of Civil Engineering CTU in Prague welcomes applications for a position of: Junior Postdoctoral Researcher in the framework of the Operational Programme Research, Development and Education call International Mobility of Researchers P1K141. Uzávěrka přihlášek 8.6.2019.

13. 5. 2019

Dean of the Faculty of Civil Engineering CTU in Prague welcomes applications for a position of: Junior Postdoctoral Researcher in the framework of the Operational Programme Research, Development and Education call International Mobility of Researchers P2K141. Uzávěrka přihlášek 8.6.2019.

13. 5. 2019

FSv ČVUT vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice - výzkumný pracovník post-dok junior pro mobilitu v rámci OP VVV výzvy projektu Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků V2K123. Uzávěrka přihlášek 8.6.2019.

13. 5. 2019

Děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na pozice akademických pracovníků Uzávěrka přihlášek 9.6.2019.

... dalších 16 zpráv