FIRSTLIFE – CTU’S STUDENT PROJECT IN THE SOLAR DECATHLON EUROPE 21/22 INTERNATIONAL COMPETITION

FIRSTLIFE – studentský projekt ČVUT
v mezinárodní soutěži
Solar Decathlon Europe 21/22

V prestižní mezinárodní soutěži Solar Decathlon Europe mají soutěžní týmy za úkol navrhnout, postavit a provozovat během soutěže a veřejných přehlídek udržitelný, efektivní a inovativní dům využívající obnovitelné zdroje energie.

Objekt musí týmy postavit ve svojí domovské zemi, poté ho převézt na finále klání do německého Wuppertalu a tam ho znovu sestavit.

projekt FirstLife

Tým ČVUT, jenž tvoří přes 40 studentů z různých fakult ČVUT, kdy největší zastoupení má Fakulta stavební, ale podílejí se na něm i studenti z Univerzity Karlovy, České zemědělské univerzity a Vysoké školy obchodní v Praze, zpracovává téma „Rekonstrukce a nástavba studentských kolejí“. Jako modelovou budovu si studenti vybrali koleje Větrník v Praze. Návrh nástavby na bázi dřeva klade důraz na prefabrikaci, nízkou energetickou náročnost, aplikovatelnost na jiné, typologicky obdobné budovy, vše podle zásad udržitelné výstavby.

Český tým věnoval projektu více než roční období příprav. V dubnu tohoto roku probíhala stavba soutěžního objektu na experimentální ploše Univerzitního centra energeticky efektivních budov v Buštěhradu (UCEEB ČVUT). Objekt již byl přepraven do Německa, kde nyní probíhá finále soutěže. Po jejím ukončení zde objekt zůstane, protože byl pořadateli vybrán k trvalému umístění v tamějším nově vznikajícím Solárním kampusu. Ten bude sloužit pro dlouhodobé ověřování vlastností soutěžních staveb a propagaci udržitelné výstavby.

Responsible: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.