Help for Ukraine

Pomoc Ukrajině

Fakulta stavební ČVUT nabízí podporu a pomoc ukrajinským studentům a zaměstnancům fakulty a ČVUT a jejich blízkým

Dopis děkana k situaci na Ukrajině

Vážené studentky, vážení studenti,

vedení Fakulty stavební ČVUT se plně ztotožňuje s prohlášením České konference rektorů, se stanoviskem rektora ČVUT a s usnesením Akademického senátu ČVUT. Odsuzujeme válku proti suverénnímu státu a vyjadřujeme jednoznačnou podporu lidu Ukrajiny. 

Rektorát ČVUT zřídil e-mail ukrajina@cvut.cz, který slouží ukrajinským studentům na ČVUT v případě osobní tísně a na který lze psát i v ukrajinštině.

V případě studijních problémů kontaktujte svou referentku na Studijním oddělení, je možné se též obrátit na proděkanku pro pedagogickou činnost prof. Zuzanu Peškovou.

Psychologickou a právní pomoc zajistí Centrum informačních a poradenských služeb ČVUT (CIPS) na těchto kontaktech: e-mail cips@cvut.cz a telefon (+420) 224 358 460.

Situaci průběžně sledujeme a budeme se snažit v dalších dnech ve spolupráci s rektorátem ČVUT hledat co neúčinnější pomoc našim ukrajinským studentům i statečně bránící se Ukrajině.

prof. Jiří Máca, děkan

Vedení Fakulty stavební ČVUT se plně ztotožňuje s prohlášením České konference rektorů, se stanoviskem rektora ČVUT a s usnesením Akademického senátu ČVUT. Odsuzujeme válku proti suverénnímu státu a vyjadřujeme jednoznačnou podporu lidu Ukrajiny. 

Fakulta je připravena ukrajinským studentům, zaměstnancům, případně i jejich blízkým, vyjít vstříc a poskytnout jim informace a pomoc v jejich těžké životní situaci.

+420 771 227 995 telefonická linka podpory funguje pondělí – neděle, 9:00 – 19:00, v ukrajinštině, ruštině, češtině, angličtině

Fakulta stavební ČVUT nabízí tuto pomoc:

Pomoc při studiu

Pomoc v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi

Důležité kontakty

ukrajina@cvut.cz email pro ukrajinské studenty na ČVUT v případě osobní tísně, na který lze psát i v ukrajinštině.

Studijní oddělení Fakulty stavební pro řešení jakýchkoli studijních problémů (prosíme kontaktujte svou referentku).

Případně je možné se obrátit také na proděkanku pro pedagogickou činnost prof. Zuzanu Peškovou

Centrum informačních a poradenských služeb ČVUT zajišťuje psychologickou a právní pomoc.

Sskupina ke sdílení pro studenty ČVUT všech národností vedená krizovou interventkou Mgr. Lucií Salačovou, každý čtvrtek 17:00 – 19:00