Geomatika

Specializace magisterského programu Geodézie a kartografie

Geomatika zahrnuje širokou škálu činností, které souvisejí s moderním sběrem prostorových dat, jejich analýzou a vizualizací. Specializace je zaměřena na výuku moderních metod sběru dat (fotogrammetrie, DPZ), analýzu dat (statistika, informatika, GIS) i vizualizaci (kartografie).

Délka studia

2 rokY

Geomatika zahrnuje širokou škálu činností, které souvisejí s moderním sběrem prostorových dat, jejich analýzou a vizualizací. Specializace je zaměřena na výuku moderních metod sběru dat (fotogrammetrie, DPZ), analýzu dat (statistika, informatika, GIS) i vizualizaci (kartografie).

Délka studia: 2 roky

Délka studia: 2 roky

Charakteristika

Specializace Geomatika rozvíjí zejména oblast zpracování a analýzy prostorových dat v GIS, dále také informatickou podporu zpracování prostorových dat a statistické hodnocení výsledků. V této specializaci jsou též zařazeny povinně volitelné předměty zaměřené na úzce profilovaná témata s možností výběru pro studenty. Cílem předmětů specializace je vychovat odborníky na zpracování, analýzu a prezentaci prostorových dat, s přesahem do informačních technologií využitelných v zeměměřictví.

Obsah studia

Vybrané odborné předměty

Magisterské studium zahrnuje speciální předměty, jako například jsou:

Jak se stát naším studentem

1

Vybrat si
studijní
program

2

Podat
přihlášku
do 31. března

3

Zaplatit
poplatek
850Kč

4

Projít
přijímacím
procesem

5

Zapsat se
ke studiu

Létejte s drony

V rámci výuky se seznámíte s moderními metodami sběru dat. Populární je v tomto ohledu především využití dronů (letadla i multikoptéry). Setkáte se i s družicovými a leteckými snímky (ve viditelném spektru i multi- a hyper-spektrálními).

GIS pro analýzu big data

Geografické informační systémy slouží k analýze většiny informací, se kterými se v životě setkáte. Nejde jenom o geografická data, ale také například o data zdravotní, dopravní atd. Proto je znalost zpracování velkého množství dat v praxi velmi žádaná.

Uplatnění

Návaznost dalšího studia

Absolventi mohou pokračovat v doktorském studijním programu Geodézie a kartografie.

Další informace z oboru

Kontakt

Zástupce proděkanky pro pedagogiku
pro obor Geodézie

Podporujeme studenty v kontaktu s praxí

Responsible: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.